Brno Art Open 2022

8. 6. 2022 – 28. 8. 2022

Veřejný prostor

Kurátor/ka

Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022
gGeEnn
Mendel is... an Artist!
8. 6. - 28. 8. 2022

Vernisáž: 7. 6. 2022 v 18 h

Umělci a umělkyně: Tomáš Gabzdil Libertíny (SK/NL), Anna Hulačová (CZ), Kuai Shen (EC/DE), Saša Spačal (SI), Jiří Y. Suchánek (CZ), Uli Westphal (DE)

Leaflet ke stažení ZDE.

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) je v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela, světově proslulého brněnského vědce, považovaného za jednoho z anticipátorů genetiky.

Je zvláštním, ale v jistém smyslu typickým paradoxem, že v české společnosti nedosahuje Mendelova proslulost ani zdaleka míry odpovídající jeho mezinárodnímu významu. Brno Art Open chce výstavou uměleckých projektů ve veřejném prostoru s názvem gGeEnn a podtitulem Mendel je… umělec! připomenout Johanna Gregora Mendela jako komplexní osobnost a pokusit se alespoň částečně obsáhnout šíři jeho multidisciplinárního vědeckého výzkumu (vedle šlechtění a křížení rostlin například včelařské či meteorologické aktivity a zkoumání dalších přírodních věd).

Některé lokace pro umístění jednotlivých realizací budou vybrány s ohledem na místa, kde se odehrály či byly prezentovány Mendelovy historické objevy (Augustiniánský klášter u kostela sv. Tomáše, škola v Jánské ulici) i drobné každodenní události a činnosti (rodný dům v Hynčicích), nebo která poukazují na ambice Brna jako aktivního vědeckého, výzkumného a vzdělávacího centra mezinárodního významu.

V letošní přehlídce Brno Art Open se střetnou dva heterogenní koncepty - křehkost a proměnlivost bio-artu s tradiční představou umění jako něčeho statického (sochy) ve veřejném prostoru, aby vytvořily osobitou syntézu, která umožní atraktivně a přitom věcně vizualizovat zvolená témata. Bio-art je umělecký směr, který radikálním způsobem kombinuje vědecké a umělecké přístupy, manipuluje s biologickými (často nestabilními a dynamicky se proměňujícími) materiály a živými organismy a nechává velký prostor experimentu. Propojení umělecké a vědecké imaginace přináší nový obohacující pohled na důležité společenské jevy a otevírá diskusi nad důležitými etickými otázkami a problémy současnosti.

Součástí projektu BAO 22 bude série doprovodných programů, akcí a událostí, které budou zahrnovat odborné a popularizační přednášky, diskuse a workshopy a komentované prohlídky.

BAO 2022 gGeEnn představuje Gregora Mendela nejen jako vědce, ale také jako člověka, jenž i po dvou stech letech od svého narození dokáže inspirovat současné umělce a umělkyně. Mladí tvůrci reagují také na mentální obrat daný globálním ekologickým probuzením, v jehož rámci přemýšlejí o zásazích člověka a moci, která má tendenci organizovat život jak na makroúrovni životního prostředí, lidských společenství, tak i na mikroúrovni buněk.

Událost se koná pod záštitou ministra kultury ČR Martina Baxy a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.
Akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti a velvyslanectví Slovinské republiky v Praze.

Doprovodný program

Brno Art Open 2022 gGeEnn

Brno Art Open 2022 gGeEnn

7. 6. 2022 18:00 – 21:00

Srdečně zveme na zahájení osmého ročníku přehlídky umění ve veřejném prostoru Brno Art Open - gGeEnn: Mendel is... an Artist!.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

8. 6. 2022 16:00 – 18:00

Srdečně zveme na komentovanou procházku po vybraných dílech z přehlídky umění ve veřejném prostoru Brno Art Open - gGeEnn: Mendel je... umělec! s kurátorem Milanem Kreuzziegerem.

Polylog o mravencích a bioartu

Polylog o mravencích a bioartu

8. 6. 2022 19:00 – 20:30

Pozvání do diskuze přijali Kuai Shen a Klára a Pavel Bezděčkovi.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Umění a veřejný prostor

Umění a veřejný prostor

15. 6. 2022 10:00 – 12:00

Den věnovaný prezentacím a diskusím na téma umění ve veřejném prostoru.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Mendel je… meteorolog a včelař!

Mendel je… meteorolog a včelař!

23. 6. 2022 17:00 – 19:00

Diskusi o meteorologii a včelařství doplní Jiří Y. Suchánek, který je autorem jednoho z uměleckých projektů letošního BAO.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

27. 8. 2022 16:00 – 18:00

Procházka začne v 16:00 u Mariánského sloupu před Augustiniánským klášterem na Mendlově náměstí.

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

24. 7. 2022 16:00 – 18:00

Procházka začne v 16:00 u Augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí.

Související


Veřejný prostor

Partneři

Art+antiques

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

České galerie

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj

Česko-německý fond budoucnosti


Ročníky

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) je v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela.

Veřejný prostor

Brno Art Open 2019

Brno Art Open 2019

Brno Art Open  Jsem závislý objekt 4.6.-11.8.2019 Galerie jsou svého druhu hájemství, kde se lze ve vztahu umělec-kurátor-architekt-instalátor…

Brno Art Open 2017

Brno Art Open 2017

Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích – BAO 2017 vymezený mottem „Báseň a pravda“ logicky navazuje na záměr předchozích ročníků rozvíjet…

Zavřít
Loading...