Brno Art Open 2008

23. 5. 2008 – 27. 6. 2008

Umělci

Jiří David, Peter Demek, Eva Eisler, Pavel Hošek, Jozef Jankovič, Ladislav Jezbera, Pavel Korbička, Marius Kotrba, Hans Kupelwieser, Vojtěch Míča a Jiří Petrbok, Michal Moravčík, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Čestmír Suška, Vladimír Škoda, Pavel Tasovský

Kurátor/ka

Jana Vránová, Milan Houser

Spolukurátor/ka

František Kowolowski, Rostislav Koryčánek

Brno Art Open 2008

Letní měsíce loňského roku věnoval tým pracovníků Domu umění města Brna mimo jiné disputacím o dalším směřování naší výstavní instituce, spřádání nejbližších plánů, ale i vymezování dlouhodobějších cílů. V horizontu příštích několika let jsme se upnuli také k myšlence postupného vytváření ideových a organizačních podmínek pro to, aby se v Brně mohla odehrávat setkání umělců, jejichž cílem by byly výtvarné intervence do veřejného prostoru. Výtvarné umění by se v tomto podání mělo stát médiem pro dialog mezi městem a jeho obyvateli.

Když byl Dům umění města Brna vyzván k tomu, aby se stal odborným garantem při přípravě sochařské přehlídky odehrávající se v ulicích města, konvenovalo to do určité míry právě s těmito představami. A přestože nebyl z časových důvodů prostor na to, aby bylo možné zorganizovat tematicky precizně a soustředěně připravenou dramaturgii přehlídky, byla to vhodná příležitost, jak do Brna dostat celou řadu zajímavých autorů. Dosáhnout nezpochybnitelné garance toho nejzajímavějšího je možné jen tehdy, je-li rozhodování o kvalitě uměleckého výkonu opřeno o konsensus, který se tříbí v diskusi odborné veřejnosti. Abychom tohoto stavu mohli dosáhnout, navrhli jsme vznik Umělecké rady, která se měla stát supervizorem výběru oslovovaných autorů. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi šťastné, stejně jako výběr uměleckých radních. Na cizelování vystaveného souboru se nakonec svorně a obětavě podíleli: rektor FaVU v Brně Michal Gabriel, vizuální umělec Milan Houser, architekt a urbanista Ivo Kabeláč, ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný a bývalý rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt.

Přes limitující podmínky se podařilo oslovit slibnou skupinu autorů a před Uměleckou radou ležel obtížný úkol vybrat ty, kteří nejlépe odpovídali už nastaveným parametrům přehlídky. S ohledem na finanční a organizační náročnost bylo dokonce nutné odmítnout mnohé kvalitní návrhy, které příkladně zapadaly do tématu veřejného prostoru a jeho asistované obsahové proměny. Přes všechny vynucené škrty v seznamech autorů si dovolím tvrdit, že široká brněnská veřejnost a zvídaví návštěvníci města mají možnost shlédnout kvalitní a vyrovnanou kolekci předních českých, slovenských, rakouských, německých a francouzských výtvarníků.

V hlavní části přehlídky, která vznikla v kompetenci Umělecké rady, jsou zastoupeni: Jiří David, Peter Demek, Eva Eisler, Pavel Hošek, Jozef Jankovič, Ladislav Jezbera, Pavel Korbička, Marius Kotrba, Hans Kupelwieser, Vojtěch Míča a Jiří Petrbok, Michal Moravčík, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Čestmír Suška, Vladimír Škoda, Pavel Tasovský, Benedikt Tolar, Lubomír Typlt, Simon Wachsmuth a Petr Zubek. Výstavní soubor je doplněn kategorií „Výběr primátora města Brna“, do které byl zařazen objekt autora původní myšlenky galerie v ulicích Jaromíra Garguláka.

Musím ocenit nasazení, s jakým se tým Domu umění i ostatní spolupracovníci podíleli na přípravě sochařské přehlídky. Vážím si také důvěry, se níž se na nás obrátilo město Brno, a především si cením důvěry, kterou do nás vložili oslovení autoři – nejspíše v přesvědčení, že renomé Domu umění je dostatečnou zárukou kvalitního podniku. Záslužné je také osobní zaujetí politických představitelů města, kterým přispěli k uskutečnění této akce. Dává totiž příležitost dopracovat postupem času její koncepci do podoby, která bude zprostředkovatelem nových pohledů na Brno a inspirací, jak jeho prostředí zkvalitnit a obohatit.

Rostislav Koryčánek, ředitel Domu umění města Brna


Vernisáž: 23. 5. 2008


Ročníky

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) je v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela.

Veřejný prostor

Brno Art Open 2019

Brno Art Open 2019

Brno Art Open  Jsem závislý objekt 4.6.-11.8.2019 Galerie jsou svého druhu hájemství, kde se lze ve vztahu umělec-kurátor-architekt-instalátor…

Brno Art Open 2017

Brno Art Open 2017

Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích – BAO 2017 vymezený mottem „Báseň a pravda“ logicky navazuje na záměr předchozích ročníků rozvíjet…

Zavřít
Loading...