Historie

V roce 1910 byl díky dlouholetým iniciativám Moravského uměleckého spolku (Mährischer Kunstverein) podle projektu vídeňského architekta Heinricha Carla Rieda postaven Dům umělců (původní název Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Künstlerhaus), který byl otevřen 25. 3. 1911 výstavou Sdružení německo-moravských výtvarných umělců / Vereinigung deutsch-mährischer bildender Künstler. V širokém programovém záběru zde vystavovali v rámci autorských i skupinových výstav převážně členové uměleckých spolků a výtvarných sdružení z Moravy a Slezska, Rakouska, Německa a Čech, tematické výstavy se vztahovaly k různým oblastem a obdobím evropské i světové výtvarné kultury.

S rokem 1939 jsou spojeny změny ve vedení Moravského uměleckého spolku, který byl vlastníkem Domu umělců od jeho vybudování – od roku 1940 se řídil novými stanovami, o výstavním programu rozhodovaly i nacistické organizace. V roce 1944 došlo k zákazu pořádání výstav, spolek pak byl Ředitelstvím národní bezpečnosti (na základě dekretu prezidenta republiky z 25. 9. 1945) a na návrh Zemského národního výboru v Brně ze dne 6. 3. 1946 zrušen.

Po osvobození města v roce 1945 převzala Dům umělců Správa města Brna, Národní výbor zemského hlavního města Brna jej předal umělcům pod názvem Dům umění města Brna. Od roku 1946 instituci spravoval Městský národní výbor – odbor školství. Budova, lehce poškozená bombardováním v roce 1945, byla v letech 1946–1947 přestavena do své nynější funkcionalistické podoby podle návrhu brněnského architekta Bohuslava Fuchse; méně výrazná rekonstrukce interiérů Domu umění pak proběhla v roce 1971. Poslední rekonstrukce se zásadnějšími zásahy do původní architektury byla realizována v letech 2008–2009 architekty Petrem Hrůšou a Markétou Hrůšovou.

Roku 1958 byl do správy Domu umění města Brna předán renesanční palác Dům pánů z Poděbrad na Dominikánské ulici č. 9/348, kde byl téhož roku zahájen výstavní provoz. Od 1959 se název paláce změnil na Dům pánů z Kunštátu. V přízemních místnostech vzniklo unikátní uskupení výstavních prostor pro různé umělecké obory – Kabinet grafiky, Kabinet fotografie Jaromíra Funka a Kabinet architektury; ve výstavních sálech v prvním patře se pořádaly autorské, skupinové a tematické výstavy. Roku 1990 byl objekt uzavřen z důvodu rekonstrukce, po jejím dokončení v roce 2003 došlo k obnovení výstavní činnosti v dispozičně změněných prostorách. Zanikly kabinety v přízemí budovy, nově byla otevřena kavárna „Trojka“, do sklepních prostor se přesunul provoz G99, která pak od roku 2007 realizovala své projekty v přízemí domu. Od roku 2017 v prostorách galerie G99 vystavují rezidenti, kteří pracují v ateliérech v podkroví.

Po celou dobu své existence působil Dům umění jako Kunsthalle bez vlastních sbírkových fondů; do roku 2020 se zde uskutečnilo přes dva tisíce výstav s akcentem na výtvarné umění 20. století a současnou aktuální uměleckou scénu domácí i evropské provenience. Svým programem a realizovanými výstavami tvoří důležitou součást kulturní historie nejen města Brna, ale i mezinárodního kontextu výtvarné kultury vůbec.

Publikace o historii Domu umění můžete zakoupit v našem Bookshopu.
Děkujeme Muzeu města Brna a Archivu města Brna za poskytnutí fotografií.

Zavřít
Loading...