Vašulka Kitchen Brno

Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej studijní archiv Woodyho a Steiny Vašulkových, expozice jejich vybraných děl a studovna, které jsou přístupné veřejnosti, odborníkům i umělcům. Pravidelně zde probíhá program pro veřejnost, včetně přednášek, koncertů, výstav, prezentací, dílen, projekcí a seminářů. Centrum sídlí v prvním patře Domu pánů z Kunštátu a má otevřeno od 10 do 18 hodin od úterý do neděle, pokud probíhá výstava, a od úterý do pátku, pokud zrovna výstava neprobíhá.

Vašulka Kitchen Brno pokračuje v mapování a reflexi tvorby Vašulkových v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnuje se katalogizaci materiálů a uspořádání mediatéky s dílem Vašulkových do nové elektronické databáze, buduje knihovnu se zaměřením na počátky video artu, a současnou teorii umění nových médií. Vytváří archiv současné audiovizuální experimetální tvorby, vycházející z programu VKB a spolupráce s mezinárodními umělci z oblasti nových/elektronických médií. Poskytuje zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciuje výzkumné projekty a konference. Jednou ročně nabízí měsíční uměleckou rezidenci ve spolupráci s Domem umění města Brna.

Woody Vašulka se narodil 20. ledna 1937 v Brně-Slatině jako Bohuslav Petr. Dětství a mládí prožil v Brně a tato životní etapa se stala určující pro jeho tvůrčí směřování. Svoji budoucí manželku Steinu poznal v Praze jako student Filmové a televizní Akademie múzických umění (Steina studovala hru na housle). Od roku 1965 žili společně v zahraničí, převážně v USA, kde patřili k první generaci tvůrců experimentujících s videotechnologiemi. Jsou autory strukturálních i dokumentárních videosnímků a vynálezci nástrojů pro práci s elektronickým obrazem a zvukem. Skrze uměleckou tvorbu zkoumali analogové a digitální procesy generující elektronické obrazy, zvuky a prostory. Nové technologie chápali především jako prostředek pro nový typ kreativity, poznání a komunikace, jež sami popsali jako dialog s nástroji. V devadesátých letech Vašulka obnovil profesní kontakty s Brnem. Na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) pomáhal založit první multimediální uměleckou laboratoř v České republice, kterou následně nějakou dobu vedl. Do Brna se pravidelně vracel do konce svého života. V roce 2015 získal Cenu města Brna za celoživotní dílo.


Kontakt

[obfuscate_1_|117|88|106|116|99|106|88|98|104|107|98|95|92|109|55|102|100|88|104|99|45|90|102|108]

MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph. D
[obfuscate_1_|99|92|93|100|99|104|90|92|63|91|116|100|36|116|100|100|101|96|45|90|121]
+420 608 766 373

Adresa

Dominikánská 9
602 00 Brno
Otevírací doba út-ne 10-18 h (út-pá, není-li výstava)

Korespondenční adresa

Malinovského náměstí 2
602 00 Brno

www.vasulkakitchen.org


Zavřít
Loading...