Vašulka Kitchen Brno

Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno (VKB) je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej studijní archiv Woodyho a Steiny Vašulkových, expozice jejich vybraných děl a studovna, které jsou přístupné veřejnosti, odborníkům i umělcům. Pravidelně zde probíhá program pro veřejnost, včetně přednášek, koncertů, výstav, prezentací, dílen, projekcí a seminářů. Centrum sídlí ve sníženém přízemí Domu umění na Malinovského náměstí a má otevřeno každé úterý, středu a čtvrtek od 10 do 18 hodin.

Vašulka Kitchen Brno pokračuje v mapování a reflexi tvorby Vašulkových v širokém kulturním a mezinárodním kontextu, věnuje se katalogizaci materiálů a uspořádání mediatéky s dílem Vašulkových do nové elektronické databáze, buduje knihovnu se zaměřením na počátky video artu, a současnou teorii umění nových médií. Vytváří archiv současné audiovizuální experimetální tvorby, vycházející z programu VKB a spolupráce s mezinárodními umělci z oblasti nových/elektronických médií. Poskytuje zázemí pro české i zahraniční výzkumníky, studenty, pedagogy a kurátory a iniciuje výzkumné projekty a konference. Jednou ročně nabízí měsíční uměleckou rezidenci ve spolupráci s Domem umění města Brna.

Woody Vašulka se narodil 20. ledna 1937 v Brně-Slatině jako Bohuslav Petr. Dětství a mládí prožil v Brně a tato životní etapa se stala určující pro jeho tvůrčí směřování. Svoji budoucí manželku Steinu poznal v Praze jako student Filmové a televizní Akademie múzických umění (Steina studovala hru na housle). Od roku 1965 žili společně v zahraničí, převážně v USA, kde patřili k první generaci tvůrců experimentujících s videotechnologiemi. Jsou autory strukturálních i dokumentárních videosnímků a vynálezci nástrojů pro práci s elektronickým obrazem a zvukem. Skrze uměleckou tvorbu zkoumali analogové a digitální procesy generující elektronické obrazy, zvuky a prostory. Nové technologie chápali především jako prostředek pro nový typ kreativity, poznání a komunikace, jež sami popsali jako dialog s nástroji. V devadesátých letech Vašulka obnovil profesní kontakty s Brnem. Na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) pomáhal založit první multimediální uměleckou laboratoř v České republice, kterou následně nějakou dobu vedl. Do Brna se pravidelně vracel do konce svého života. V roce 2015 získal Cenu města Brna za celoživotní dílo.

Woody a Steina Vašulkovi patří k první generaci tvůrců experimentujících s videotechnologiemi. Jsou autory strukturálních i dokumentárních videosnímků a vynálezci nástrojů pro práci s elektronickým obrazem a zvukem. Skrze uměleckou tvorbu zkoumali analogové a digitální procesy generující elektronické obrazy, zvuky a prostory. Nové technologie chápali především jako prostředek pro nový typ kreativity, poznání a komunikace, jež sami popsali jako dialog s nástroji. V devadesátých letech Vašulka obnovil profesní kontakty s Brnem. Na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) pomáhal založit první multimediální uměleckou laboratoř v České republice, kterou následně nějakou dobu vedl. Do Brna se pravidelně vracel do konce svého života. V roce 2015 získal Cenu města Brna za celoživotní dílo.


Kontakt

[obfuscate_1_|104|101|95|111|64|117|88|108|117|108|106|88|100|105|116|98|95|94|110|46|110|105|96]

MgA. Jennifer Helia DeFelice, Ph. D
[obfuscate_1_|117|88|108|117|108|106|88|100|105|116|98|95|94|110|64|102|100|90|105|108|45|90|104|109]
+420 608 766 373

Adresa

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2
602 00 Brno
Otvírací doba út - pá 10.00-18.00 h

www.vasulkakitchen.org


Zavřít
Loading...