Archiv 1911 – 2011

Archiv výstav 1911–2011 je digitální databáze výstav Domu umění města Brna od jeho založení do roku 2011, určená široké laické i odborné veřejnosti. Online databáze umožňuje jednoduché vyhledávání podle jmen vystavujících umělců a kurátorů, názvů a roku konání výstav. Průběžně je doplňována o digitalizované dokumenty, včetně textů, katalogů a fotografií dokládajících podobu výstav.

Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Online databáze výstav je výsledkem několikaletého projektu zahájeného v roce 2019, jehož cílem je komplexní zpracování archivního výstavního fondu Domu umění, který se ve fyzické podobě dochoval od roku 1945. Předchozí dokumentace z období 1911–1945 byla po konci druhé světové války pravděpodobně zničena a je z velké části prezentována pouze názvem a termínem konání výstavy, případně informací o katalogu k výstavě. Obsah písemného archivu z let 1945–2011 byl v předchozích letech zpracován a zapsán a v současné době se postupně digitalizuje. Obsahuje různé množství dokumentace, včetně tiskovin (pozvánky, katalogy, plakáty), částečně fotografické dokumentace výstav a vernisáží, fotografie vystavených prací, korespondenci, seznamy vystavených děl, texty, tiskové zprávy, poznámky a další. Online databáze zveřejňuje dílčí část dokumentace výstav; část interních dokumentů, korespondence a fotografie podléhající autorským právům jsou přístupné pro badatelské účely na vyžádání. 

Archiv výstav 1911–2011 představuje přístupnou digitální platformu pro uchovávání, výzkum a vzdělávání v oblasti umění 20. století do současnosti, obsahující stoletou výstavní historii Domu umění. Poskytuje informace k jednotlivým historickým výstavám, ale také ke kulturnímu a uměleckohistorickému kontextu výstavní instituce, v níž se do roku 2020 uskutečnilo přes dva tisíce výstav. Vysoká kvalitativní úroveň výstavního programu Domu umění si udržela kontinuitu již 110 let, i při dobových proměnách společensko-politických poměrů, které program instituce restriktivně ovlivňovaly. Celý výstavní archiv i jednotlivé složky výstav jsou unikátním souborem dokumentů, které jsou předmětem výzkumu lokální historie, dějin umění, tvorby významných i dnes již méně známých osobností (umělců i teoretiků v rámci domácí i mezinárodní kulturní scény) a řady dalších společensko-kulturně historických témat.

POZNÁMKA

Zpracování výstavního archivu vychází z dochovaných archivních dokumentů a z dostupných soukromých a institucionálních zdrojů. Přijímáme chybějící dokumentaci, tiskoviny, fotografie výstav pro doplnění archivu. Budeme rádi za doplňující nebo upřesňující informace.

LICENCE A AUTORSKÁ PRÁVA

Autorská práva archivních materiálů náleží z větší části Domu umění města Brna, případně soukromým osobám a institucím. Reprodukování nebo publikování archivních materiálů je možné pouze se souhlasem Domu umění nebo dalších stran a s uvedením náležitých autorskoprávních údajů.  

Budete-li chtít reprodukovat nebo publikovat archivní materiály Domu umění města Brna (včetně fotografií, seznamů vystavených děl, tiskových zpráv, pozvánek, plakátů a dalších), prosím kontaktujte nás. 

PODĚKOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Za doplnění archivních materiálů a informací děkujeme Aleši Zábojovi, Nině Dvořákové, J. H. Kocmanovi, Polaně Bregantové, Tomáši Rullerovi, Marii Kratochvílové, Martinu Zhořovi.

Na zpracování archivních materiálů, zapisování, skenování a digitalizaci se v průběhu let 2019–2023 podíleli a podílejí studentky a absolventky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a absolvent Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

Za spolupráci děkujeme Gajane Achverdjanové, Lidii Andriichuk, Tatianě Drgonec Dižové, Lukáši Dobešovi (zpracování zastaralých nosičů), Petře Horákové, Barboře Macháčkové, Kláře Ondrové, Katarině Šimové a Heleně Todorové.

Zpracování Archivu 1911–2011 je umožněno díky finanční podpoře Statutárního města Brna.


Kontakt

PhDr. Jana Vránová
+420 515 917 558
+420 736 485 361
vranova@dum-umeni.cz

Mgr. Marika Svobodová
+420 776 133 804
svobodova@dum-umeni.cz

Adresa

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2
602 00 Brno


Zavřít
Loading...