Archiv 1911 – 2011

Archiv výstav 1911-2011 je online databáze výstav Domu umění od jeho založení po rok 2011 umožňující jednoduché vyhledávání podle několika kategorií. V současné době databáze obsahuje základní informace o výstavách a umožňuje vyhledávání podle roku a názvu výstavy. V průběhu roku 2022 bude databáze doplněna o podrobnější informace k jednotlivým výstavám a vyhledávání bude rozšířeno o jména umělců, kurátorů a teoretiků. V následujícím období bude u výstav doplněna obrazová příloha z archivních materiálů.

Online databáze výstav je výsledkem několikaletého projektu zahájeného v roce 2019, jehož cílem je komplexní zpracování archivního výstavního fondu Domu umění. Archiv obsahující tiskoviny (pozvánky, katalogy, plakáty), fotografickou dokumentaci výstav a vernisáží, fotografie vystavených prací, korespondenci, seznamy vystavených děl, teoretické texty a řadu dalších materiálů je doplňován chybějícími dokumenty ze soukromých i institucionálních zdrojů a převáděn do elektronické a digitální podoby.

Do roku 2020 se v Domě umění uskutečnilo přes dva tisíce výstav, které tvoří kulturní paměť instituce a jsou dokladem kulturního dědictví města a jeho historie. Vysoká kvalitativní úroveň výstavního programu Domu umění si udržela kontinuitu již 110 let, i při dobových proměnách společensko-politických poměrů, které program instituce restriktivně ovlivňovaly. Celý výstavní archiv i jednotlivé složky výstav jsou unikátním souborem dokumentů, které jsou předmětem výzkumu lokální historie, dějin umění, tvorby významných i dnes již méně známých osobností (umělců i teoretiků) a řady dalších společensko-kulturně historických témat.

UPOZORNĚNÍ: Stránka archivu se připravuje. Děkujeme za pochopení.


Kontakt

PhDr. Jana Vránová
+420 515 917 558
+420 736 485 361
vranova@dum-umeni.cz

Mgr. Marika Svobodová
+420 776 133 804
svobodova@dum-umeni.cz

Adresa

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2
602 00 Brno


Zavřít
Loading...