Poslání

Dům umění města Brna je městská galerie, určená k prezentaci časově omezených výstav z oblasti současné výtvarné kultury. Představuje široké veřejnosti umění, které je mimořádné ve svých výsledcích, nekompromisní svým vnitřním hledáním a které je schopné se hluboce dotýkat důležitých a často komplikovaných témat, která oslovují dnešního diváka.

Činnost Domu umění je založena na tvůrčím úsilí odborně vzdělaných pracovníků, kteří se s mimořádným osobním nasazením věnují své práci jako svému poslání. Za bezpodmínečně nutný je zde považován demokratický, nemanipulativní přístup k umělecké tvorbě a z něho vyplývající respekt před tvůrčím, uměleckým činem, pro který výstavní instituce vytváří nezbytné podmínky.

Dům umění působí ve dvou galerijních budovách, jejichž výstavní plány sledují odlišnou, vzájemně se doplňující dramaturgii. Výstavy v hlavní budově na Malinovského náměstí jsou věnovány především významným soudobým autorům spojeným svojí působností s domácím kulturním prostředím, dále projektům, které představují mezinárodně významné fenomény soudobé kultury, a také prezentacím dokládajícím kontinuitu moderní brněnské kultury, jíž je Dům umění součástí déle než sto deset let.

Architektonicky cenný, rozsáhlý a tvárný výstavní prostor hlavní budovy nabízí umělcům jedinečnou příležitost k vytvoření celostně pojatých monumentálních instalací. Rozměrná enviromentální díla typu nedávných výstav Milana Housera, Václava Jiráska, Federica Díaze, Cheyney Thompsona a Sama Lewitta, Pavla Korbičky nebo Martina Zeta, vytvořených v bezprostřední reakci na estetické, historické a sociální kvality zdejšího galerijního prostoru, náleží k výrazným specifikům produkce DU.

Výstavní projekty realizované v historické budově Domu pánů z Kunštátu reprezentují zejména oblast aktuální, živé, experimentální tvorby. Sídlí zde rovněž projekt Brno Artists in Residence, poskytující tvůrčí stipendia zejména zahraničním umělcům a vysílající české umělce do zahraničí. Domácí i zahraniční stipendisté rezidenčního programu Domu umění dostávají pravidelně prostor ve zdejší Galerii G99.

Vedle výstav realizovaných ve vlastních výstavních prostorách Dům umění organizuje a rozvíjí řadu dlouhodobých projektů, jimiž záměrně a cílevědomě vstupuje do interakce s veřejným prostorem města. K nejdůležitějším z nich patří bienále Brno Art Open prezentující současnou tvorbou ve veřejném prostoru města a Brněnský architektonický manuál, výzkumný a popularizační projekt věnovaný moderní a současné architektuře v Brně.

Od roku 2019 probíhá v Domě umění výzkumný a popularizační projekt, Archiv Domu umění m. Brna, zaměřený na postupné systematické zpracování a veřejné využívání zdejšího archivu, který obsahuje dokumenty o zdejší výstavní činnosti především od roku 1947. K novějším aktivitám Domu umění patří spolupráce se spolkem Vašulka Kitchen Brno, centrem umění nových médií, jemuž Dům umění poskytuje prostor a kontinuální podporu.

K odborné obci i široké veřejnosti se Dům umění obrací prostřednictvím rozsáhlého doprovodného programu zaměřeného na prezentaci a popularizaci současné vizuální tvorby. V kontinuální spolupráci se základními a středními školami Dům umění organizuje řadu edukačních programů zaměřených na přiblížení barvitého světa současné výtvarné kultury dětem a mládeži. Ve spolupráci s příslušnými vysokoškolskými pedagogy poskytuje Dům umění zázemí výuce uměnovědných a pedagogických oborů Masarykovy univerzity a VUT.

Zavřít
Loading...