Brno Art Open

Projekt Brno Art Open / Sochy v ulicích vznikl v roce 2008. První a druhý ročník se odehrály v rozestupu jednoho roku, od třetího ročníku se akce koná jako bienále, tedy v dvouletém intervalu. Prvotním impulzem pro vznik Brno Art Open byla snaha o vytvoření organizačních podmínek pro to, aby se v Brně mohla odehrávat setkání umělců, jejichž cílem by byly intervence do veřejného prostoru. Výtvarné umění mělo podle této idey sloužit jako médium dialogu mezi městem a jeho obyvateli, a tento charakter si bienále zachovalo dodnes.

Každý ročník je zastřešen sjednocujícím tématem. Zpočátku se koncepce jednotlivých ročníků vztahovaly přímo k současnému brněnskému městskému prostoru a jeho možnostem, postupem času se ale tento přístup začal proměňovat a inspirační zdroje se rozrůstaly. Například v roce 2013 nesl projekt podtitul Na hraně příběhu a jako hlavní inspirační zdroj tehdy posloužila historie, konkrétně moderní vývoj města ve 20. století. V roce 2017 se bienále přiklonilo dokonce až k obecným otázkám reflektovaným v uměleckém světě - hlavním tématem tohoto ročníku byla Báseň a pravda, naznačující otázku umělecké pravdy a fenoménu post-pravdy.

Akce má mezinárodní přesah, disponuje statutem schváleným radou města Brna a jeho směřování garantuje Umělecká rada. V průběhu let se Brno Art Open zúčastnili umělci z Česka, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Ukrajiny, Francie a Nizozemska.

Statut bienále


Kontakt

PhDr. Jitka Pernesová
[obfuscate_1_|117|96|108|88|64|99|108|101|36|117|108|92|102|96|46|98|113]
+420 515 917 564
+420 736 485 360

Adresa

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2
602 00 Brno


Zavřít
Loading...