Brno Art Open 2011

11. 6. 2011 – 28. 8. 2011

Umělci

Filip Cenek, Barbora Klímová, Eva Koťátková, Dominik Lang, Christoph Meier, Markéta Othová, Jiří Příhoda, Rafani, Jiří Skála, Matěj Smetana, Adéla Svobodová, Jan Šerých, Michal Škoda, Jiří Thýn

Kurátor/ka

Karel Císař

Brno Art Open 2011

Třetí ročník přehlídky Sochy v ulicích Brno Art Open 2011 navazuje na záměr předchozích dvou ročníků rozvíjet téma výtvarné umění a jeho funkce ve veřejném prostoru. Letošní ročník se však odlišuje snahou o systematické přehodnocení všech tří základních komponentů tohoto typu výstavního formátu – role umění, prostoru a diváků. Na pólu umění se přehlídka pokouší předvést co nejširší pole výrazových prostředků, které mohou být do podobné výstavy zahrnuty. Byli proto osloveni především umělkyně a umělci střední a mladší generace, jejichž práce překračují tradiční vymezení uměleckých disciplín a kteří se volně pohybují mezi odlišnými vyjadřovacími prostředky. Z hlediska prostoru byla volena taková místa, která – přestože se nacházejí v historické části města – většinou nejsou na hlavních komunikacích a ukazují mimořádnou vrstevnatost brněnského městského prostoru. Označuje-li tradičně umístěná socha zpravidla místo historické paměti, pak intervenující díla současného umění poukazují spíše na možnosti, které by dané místo mohlo mít v budoucnosti. S tím souvisí i třetí a ústřední pól přehlídky, jímž jsou diváci – jejich vztah k místu a uměleckému dílu a zvláště pak otázka, jakou roli v životě jedince i společnosti může umění hrát.
Po déle než ročních přípravách bude 10. 6. 2011 v Brně slavnostně představeno patnáct nově vytvořených děl od čtrnácti umělců včetně jedné umělecké skupiny. 

Přehlídka se v širokém spektru vyjadřovacích prostředků od instalací, architektonických intervencí přes světelné a zvukové instalace, malbu a fotografii až po sociální projekty a performance pokouší navázat dialog s místy, pro něž byla vytvořena. V některých případech umělci dominantně vstupují do infrastruktury města a narušují plynulý průchod komunikací, jindy obyvatele a návštěvníky naopak přivedou do míst, která jsou z různých důvodů běžně nepřístupná. Několikrát se totiž snaží upozornit na nějaké konkrétní místo či stavbu.
Stejně důležitý jako místo je však v letošním ročníku přehlídky i čas, neboť byly zahrnuty rovněž instalace, filmová projekce, performance a sociální projekt, jež mají časovou povahu a které od diváků, kteří mají s uměním ve veřejném prostoru díky předchozím ročníkům již zkušenosti, vyžadují aktivní spoluúčast. Umožní jim zato nový pohled na místo, v němž žijí, i na sebe navzájem.

Mnohostranně rozšířené pole, v němž se letošní ročník přehlídky Sochy v ulicích Brno Art Open 2011 pohybuje, tak tematizuje vnitřní sepjatost mezi vývojem umění a vývojem společnosti. Byl-li pro letošní ročník zvolen podtitul Stav věcí, neměl by vyjadřovat pouze pochopení uměleckého díla jako věci mezi jinými věcmi, včetně jeho dočasnosti a křehkosti, ale vyjadřovat i podobnými vlastnostmi nadaný stav soudobé společnosti. Obdobně by se naopak i v novém stavu věcí, s nímž experimentuje umění, měly odrážet možnosti změny stavu společnosti.

Karel Císař

 


Vernisáž: 10. 6. 2011


Ročníky

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) je v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela.

Veřejný prostor

Brno Art Open 2019

Brno Art Open 2019

Brno Art Open  Jsem závislý objekt 4.6.-11.8.2019 Galerie jsou svého druhu hájemství, kde se lze ve vztahu umělec-kurátor-architekt-instalátor…

Brno Art Open 2017

Brno Art Open 2017

Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích – BAO 2017 vymezený mottem „Báseň a pravda“ logicky navazuje na záměr předchozích ročníků rozvíjet…

Zavřít
Loading...