Brno Artists in Residence

Od roku 2016 se rezidenční program stal jednou z důležitých aktivit Domu umění města Brna. Pro rezidenční program je přizpůsobeno druhé patro renesanční budovy Domu pánů z Kunštátu, která se nachází v centru Brna. Budova v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělkyň*ců, teoretiček*ků a kurátorek*rů ve třech ateliérech. Součástí rezidenčního programu je galerie G99, která se věnuje současnému vizuálnímu umění.

Cílem mezinárodního rezidenčního programu Domu umění města Brna je vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou i rozšíření stávajících rolí Domu umění jako komplexního zprostředkovatele současného umění aktivnímu uměleckému prostředí.
K účasti na rezidenčních pobytech zveme vizuální umělce/kyně, kurátory/ky a teoretiky/čky. Rezidenční pobyt chápeme jako médium pro realizaci uměleckých projektů i experimentů, jako formát pro umělecké aktivity, které nemusí nutně směřovat k výstavě v klasickém slova smyslu, ale i k jiným způsobům prezentace. Individuálně organizujeme prezentace, debaty, performance apod. V rámci širší spolupráce jsme v kontaktu i s jinými uměleckými institucemi, školami, galeriemi, nezávislými kurátory/kami a teoretiky/čkami umění. Podporujeme myšlenku mobility a vzájemné výměny.

Výběr rezidentů

Samostatně nebo s partnery vypisujeme otevřené výzvy - Open Calls. Ty jsou určeny pro umělce/kyně, kurátory/ky či teoretiky/čky. Zájemci o rezidenční pobyt jsou o výzvě informování prostřednictvím webu, newsletteru a facebooku Domu umění, nebo facebooku programu BAiR. Pro výběr je ustanovena komise složená z odborných pracovníků Domu umění a pozvaných externistů. V případě partnerských spoluprací jsou ke členství v komisi přizváni také zástupci spolupracujících institucí, kteří se na výzvě podílí. Někteří rezidenti jsou oslovováni přímo vzhledem k jejich přínosu pro obor. Složení komise je uveřejněno na webových stránkách Domu umění pod výsledky Open Call v sekci aktuality.

Podmínky rezidence

Očekáváme, že rezidenti Domu umění města Brna stráví alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence. Komunikačními jazyky jsou angličtina a čeština. Umělec se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací. Náklady na chod ateliérů a ubytovacích jednotek jsou hrazeny ze zdrojů Domu umění města Brna. Dále poskytujeme produkční, propagační a kurátorskou podporu. Náklady na cestovné, stravné a materiál jsou kryty v rámci partnerské spolupráce, popřípadě z grantových zdrojů.

Prostory a vybavení

Pro rezidenční program je přizpůsobeno druhé patro brněnského Domu pánů z Kunštátu, které v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělců. Dům umění disponuje dvěma ateliéry, pracovnou pro teoretika, pokoji k ubytování maximálně třech rezidentů a kuchyní. K dispozici pro práci umělců je i sada nářadí a základní audiovizuální technika. Při realizaci děl je možné požádat o odbornou konzultaci a pomoc techniky Domu umění.


Projekt Brno Artists in Residence je finančně podpořen z prostředků Evropské Unie.

 

Kontakt

Jan Langer
produkce Brno Artists in Residence
[obfuscate_1_|107|88|102|94|96|113|55|92|108|104|44|108|101|92|105|104|37|91|113]
+420 770 105 632

Adresa

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9
602 00 Brno

Facebook
Instagram
YouTube


Zavřít
Loading...