Spolek přátel Domu umění

Spolek přátel Domu umění

Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s., tvoří skupina profesně aktivních umělců, kurátorů a teoretiků, které spojuje mimořádný zájem o soudobé umění. V současnosti se spolek soustředí především na ediční činnost, reagující, byť třeba i jen volně, na výstavy, program a další působení Domu umění. Spolek se zabývá vydáváním výstavních katalogů, monografií či básnických sbírek výtvarníků spjatých s městem Brnem a také tvorbou pořadů, které tyto ediční počiny propagují.

Spolek vznikl v roce 1997, kdy původně vyvíjel samostatné aktivity týkající se výtvarného umění, architektury, hudby a alternativních uměleckých projevů. Vzhledem k současné bohaté nabídce programu Domu umění, ale jeho omezeným vydavatelským možnostem, se spolek nyní zaměřil na ediční práci, která pomáhá trvale zachytit, prezentovat, propagovat a zařadit do uměleckohistorického kontextu zde prezentovaná, jedinečná umělecká díla. Od roku 2015 vydal Spolek přátel Domu umění města Brna s nejrůznějšími partnery tyto publikace: monografii o fotografce Marii Kratochvílové, sborník příspěvků z kolokvia k výstavě Dalibora Chatrného, Jsem prostorem, publikaci MomentUm Milana Kreuziegera a Jany Horákové, knihu doprovázející výstavu Martina Zeta Miloš Zet, Zdi sokly a makety a také Neutilitární školu Josefa Daňka a Blahoslava Rozbořila. Stal se spoluvydavatelem knihy Obrazy a předobrazy Karla Císaře. Aktuálně připravuje vydávání periodika, které bude určeno reflexi a dokumentaci činnosti Domu umění. Kompletní nabídku naleznete v našem bookshopu.

Předseda Spolku přátel Domu umění města Brna: Pavel Hayek
Rada Spolku přátel Domu umění města Brna: Radek Čák, Terezie Petišková, Jana Písaříková, Alena Pomajzlová, Matěj Smetana, Petr Veselý
Tajemnice Spolku přátel Domu umění města Brna: Tereza Hladká, [obfuscate_1_|103|99|89|94|100|96|55|92|111|102|44|108|101|95|103|104|37|91|116]

Fakturační údaje:
Spolek přátel Domu umění města Brna, zapsaný spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 6298
jednající Pavel Hayek, předseda rady spolku
IČO: 65353455
DIČ: CZ65353455
se sídlem v Brně, Malinovského nám. 2, PSČ 602 00

Účet:
Česká obchodní banka, a. s.
Poštovní spořitelna - era
Číslo POSTKONTA: 133 465 450/0300
Název POSTKONTA: Spolek přátel DU města Brna

Zavřít
Loading...