Brno Art Open 2019

4. 6. 2019 – 11. 8. 2019

Kurátor/ka

Katarína Hládeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková, Markéta Žáčková

Brno Art Open 2019

Brno Art Open 
Jsem závislý objekt
4.6.-11.8.2019

Galerie jsou svého druhu hájemství, kde se lze ve vztahu umělec-kurátor-architekt-instalátor snadno a bezpečně pohybovat a kde se dají poměrně rychle osvojit pravidla hry. Bojují sice o každého diváka, ale tento boj je také filtrem zaručujícím poučené publikum. Galerijní instituce se tak stávají zázemím pro řešení oborových problémů a k cizelování komplikovaného a sofistikovaného jazyka historických aluzí, popkulturních trendů nebo sociopolitických komentářů. Ve virtuálním prostoru se místní specifičnost – tedy i tradičně chápaná jedinečnost umění – ztrácí. Obrazy se volně přelévají. Fotodokumentace výstav na blozích jako artviewer, tzvetnik nebo dailylazy dokonce může působit tak, jako by byla aranžovaná výlučně pro internet.

Realizovat výstavu pro konkrétní veřejný prostor pro nás znamenalo jinou zkušenost. Jedním ze spolutvůrců přehlídky se totiž staly i samy vybrané lokality s množstvím legislativních, majetkových, technických či společenskopolitických omezení. Příkladem může být prostý fakt, že většina zastoupených děl situovaných do volného prostranství nakonec nebyla realizována na původně zamýšleném místě. Nutnost opakovaně přehodnocovat jejich jak umístění, tak účinek se překvapivě ukázala jako produktivní, a nikoli restriktivně cenzorská. Záměrně jsme také přizvaly umělkyně a umělce, z nichž žádného nelze považovat za sochaře v tradičním slova smyslu. Města, a Brno obzvlášť, jsou totiž „přesochovány“ objekty, které většinou nepřesahují obvyklou memoriální nebo alegorickou funkci. Naší představou bylo naopak artikulovat komentář ke konkrétním místům prostřednictvím jazyka současného umění. Proto jsme se musely vyrovnat s materiálovou dočasností některých realizací i s vnějšími faktory jako je riziko vandalství nebo počasí, které nelze ovlivnit.

Veřejný prostor nikdy nemůže být natolik indiferentní jako standardní bílá krychle, která umění separuje do zdánlivého vakua a snaží se odclonit vše, co narušuje čistý pohled na věc. Jakékoliv dílo, které se ocitne mimo galerii, získává nové a mnohdy původně nezamýšlené významy a funkce ve vztahu k povaze vybrané lokality a její komunity. Musí tudíž zohledňovat daleko rozmanitější skupinu diváků, která k současnému umění často zaujímá emocionálně vyhraněné postoje. Naše snaha najít společnou řeč a zároveň nepolevit z vlastních vizí, nás přinutila pustit opratě a nechat se vést.

Přehlídku Brno Art Open sledujeme již od jejího prvního ročníku v roce 2008, a to nejen z pohledu přímého účastníka uměleckého dění, ale i z pohledu běžného obyvatele. Zajímá nás naše město s problematickými místy, s jejich pamětí, neřešitelnými spory, komplikovanými kulturními, politickými a etickými vrstvami nebo uměleckými zásahy. Pojem „veřejný prostor“ obecně označuje nekonečnou krajinu všeho, co dokážeme vnímat jako jiné než privátní; jeho chápání se často omezuje na ulice, náměstí či parky (tuto interpretaci nakonec dokládá i původní název přehlídky – Sochy v ulicích). Mnohá témata jsou ale ukryta mimo ně – v útrobách opuštěných budov, v nepřehledných územích brownfieldů, slepých skvrnách, městské džungli nebo privátních pseudoveřejných prostorech. Proto jsme se rozhodly nevystavovat výlučně v otevřených prostranstvích města, ale i v interiérech veřejných budov jako jsou školy a muzea, ve stavbách se specifickými funkcemi, jako jsou například skleníky v botanické zahradě, nebo v dočasných architektonických strukturách. Výběr pak podmiňovala naše každodenní zkušenost, lokální historie i osobní paměť. 

O zvolená místa spolu s umělci pečujeme. Chápeme je jako pozadí pro diskuse nad obecnými problémy, což podporuje i sdílený zájem umělců o globální témata související s krizí neoliberální společnosti nebo klimatickou změnou. Každé ze zastoupených děl se ovšem primárně váže k příběhu místa. Někdy jej rozvíjí, jindy s ním naopak soupeří. Jedno je však jisté: protože objekty ve veřejném prostoru jsou závislé na mnohých podmínkách, nemůžeme s nimi nakládat natolik autonomně, abychom si je mohli autorsky plně přivlastnit. Jejich interpretace není nikdy vyčerpávající. Jako by si šly vlastní cestou. A ať už se budeme nebo naopak nebudeme účastnit diskuse nad možností jejich vědomí, z pohledu našeho kurátorského konceptu mají život. V tomto ohledu jsou spíše objektem svobodným.

Ročníky

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) je v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela.

Veřejný prostor

Brno Art Open 2019

Brno Art Open 2019

Brno Art Open  Jsem závislý objekt 4.6.-11.8.2019 Galerie jsou svého druhu hájemství, kde se lze ve vztahu umělec-kurátor-architekt-instalátor…

Brno Art Open 2017

Brno Art Open 2017

Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích – BAO 2017 vymezený mottem „Báseň a pravda“ logicky navazuje na záměr předchozích ročníků rozvíjet…

Zavřít
Loading...