Brno Art Open 2013

12. 6. 2013 – 31. 8. 2013

Umělci

Esther Stocker, Richard Loskot, Sofie Thorsen, Milena Dopitová, Pravdoljub Ivanov, Jiří Kovanda, Anton Čierny, Kristina Leko, MLÁDEŽ vede Brno REVISITED, 2013, František Kowolowski, Fakulta výtvarných umění v Brně - Ateliér environmentu, Robert Vlasák, Jiří Černický, Slaven Tolj, Richard Fajnor

Kurátor/ka

Michal Koleček

Brno Art Open 2013

Autoři: Esther Stocker (A), Richard Loskot (CZ), Sofie Thorsen (DK/A), Milena Dopitová (CZ), Pravdoljub Ivanov (BG), Jiří Kovanda (CZ), Anton Čierny (SK), Kristina Leko (HR/D), MLÁDEŽ vede Brno REVISITED, 2013, František Kowolowski (CZ), FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ - ATELIÉR ENVIRONMENTU, Robert Vlasák (CZ), Jiří Černický (CZ), SLAVEN TOLJ (HR), RICHARD FAJNOR (CZ)

Čtvrtý ročník projektu Sochy v ulicích nazvaný Na hraně příběhu se obracel k Brnu a jeho moderní historii jako kruciálním průsečíkům svého tematického vymezení. Koncepce této přehlídky byla od samého počátku budována jako otevřená struktura nabízející zúčastněným umělcům a samozřejmě také divákům možnost zprostředkování bohaté, složité a v mnoha ohledech také tragické minulosti spojené s bouřlivými poryvy dějin dvacátého století. Ambicí organizátorů ovšem nebylo pouze ilustrovat historická fakta, nýbrž jejich poselství především transponovat do současnosti. Vždyť mnohé z otázek zdánlivě již vzdálených stále silně ovlivňují naše životy a není přitom rozhodující, zda-li na sebe berou podobu událostí, se kterými jsme se ještě nedokázali vyrovnat, nebo se vynořují v jiných souvislostech mnohdy komplikovanějších a palčivějších než dříve. Je zřejmé, že i dnes stojíme tváří tvář problémům spojeným s naší národní identitou, hrozbou totalitarizmu, rasovou xenofobií, sociální nerovností či omezováním občanských svobod. Právě v demokratické společnosti je potřeba soustavně upevňovat postavení těchto témat ve veřejném diskursu, a čelit tak reziduím autoritativních systému i nebezpečím spojeným s globálními geopolitickými či enviromentálními změnami. Právě z těchto důvodů se iniciačním krokem aktuálního vydání Soch v ulicích stala literární interpretace, ke které byla přizvána brněnská spisovatelka Kateřina Tučková. Autorka na základě předložené rešerše obsahující stovky historických událostí různorodého významu vystavěla sevřenou esej zaměřenou na čtrnáct příběhů lemujících místní dějiny dvacátého století uvozených bojem za českou univerzitu na počátku a studentskou revoltou proti komunistickému režimu na samém sklonku milénia. Jednotlivých syžetů se následně chopili oslovení výtvarníci, kteří ovšem byli postaveni před v kontextu současného kulturního provozu nezvyklé zadání reagovat na symbolické reprezentace konkrétních dějinných příběhů nebo osobností. Výstava se tak rovněž stala disputací nad možnostmi vizuálních vyjádření v prostoru mezi individualizovanými uměleckými intervencemi a společenskou poptávkou. Při zachování charakteristických tvůrčích postupů využívajících aktuálních modelů apropriace, site-specific, postprodukce, procesuality, participace i tradičních metod ready-made, instalace či objektovosti, složili vyzvaní umělci bohatou mozaiku odrážející nejenom mimésis osudů moderního Brna, ale také jejich vlastní angažmá schoulené v zákrytech osobních komunikačních strategií. S plným vědomím či pouze mimoděk při cestě za povinnostmi nebo na plovárnu, z povzdálí nebo jako přímí účastníci mohou se obyvatelé i návštěvníci Brna v letních měsících potkávat s uměleckými díly oživujícími jeho místa i společnou paměť. Prožitek katarze, poučení, vděčnosti, úcty, díků nebo vytržení, který snad mohou vyvolat, je věnován zapomínaným a často tragickým historickým událostem a především hrdinům tohoto města, jejich dnešním a možná ještě neznámým následovatelům i všem těm, co se zastaví a pokusí se porozumět tiše vyprávěným příběhům.

Vernisáž: 11. 6. 2013

Ročníky

Brno Art Open 2022

Brno Art Open 2022

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) je v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela.

Veřejný prostor

Brno Art Open 2019

Brno Art Open 2019

Brno Art Open  Jsem závislý objekt 4.6.-11.8.2019 Galerie jsou svého druhu hájemství, kde se lze ve vztahu umělec-kurátor-architekt-instalátor…

Brno Art Open 2017

Brno Art Open 2017

Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích – BAO 2017 vymezený mottem „Báseň a pravda“ logicky navazuje na záměr předchozích ročníků rozvíjet…

Zavřít
Loading...