Vernisáž
Brno Art Open 2022 gGeEnn

7. 6. 2022 18:00 – 21:00

Dům umění

Brno Art Open 2022 gGeEnn

Srdečně zveme na zahájení osmého ročníku přehlídky umění ve veřejném prostoru Brno Art Open 2022 s podtitulem gGeEnn Mendel is... an Artist!.

Vernisáž proběhne v úterý 7. června v Domě umění města Brna od 18 hodin. Přehlídku zahájí primátorka města Brna Markéta Vaňková, ředitelka Domu umění Terezie Petišková a kutároři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger. V rámci programu vystoupí mediální umělec a přírodovědec Kuai Shen a Auriel se sound performancí Plectrum a hudebník Lišaj.

BRNO ART OPEN 2022
gGeEnn
Mendel is... an Artist!
8. 6. - 28. 8. 2022

Vernisáž: 7. 6. 2022 v 18 h

Umělci a umělkyně: Tomáš Gabzdil Libertíny (SK/NL), Anna Hulačová (CZ), Kuai Shen (EC/DE), Saša Spačal (SI), Jiří Y. Suchánek (CZ), Uli Westphal (DE)

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) bude v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela, světově proslulého brněnského vědce, považovaného za jednoho z anticipátorů genetiky.

Je zvláštním, ale v jistém smyslu typickým paradoxem, že v české společnosti nedosahuje Mendelova proslulost ani zdaleka míry odpovídající jeho mezinárodnímu významu. Brno Art Open chce výstavou uměleckých děl ve veřejném prostoru s názvem gGeEnn a podtitulem Mendel byl… umělec! připomenout Johanna Gregora Mendela jako komplexní osobnost a pokusit se alespoň částečně obsáhnout šíři jeho multidisciplinárního vědeckého výzkumu (vedle šlechtění a křížení rostlin například včelařské či meteorologické aktivity a zkoumání dalších přírodních věd).

Lokace pro umístění jednotlivých realizací budou vybrány s ohledem na místa, kde se odehrály či byly prezentovány Mendelovy historické objevy (Starobrněnský klášter, škola v Jánské ulici) i drobné každodenní události a činnosti (park Lužánky, rodný dům v Hynčicích), nebo která poukazují na ambice Brna jako aktivního vědeckého, výzkumného a vzdělávacího centra mezinárodního významu.

V letošní přehlídce Brno Art Open se střetnou dva heterogenní koncepty - bio-art a umění ve veřejném prostoru, aby vytvořily osobitou syntézu, která umožní atraktivně a přitom věcně vizualizovat zvolená témata. Bio-art je umělecký směr, který radikálním způsobem kombinuje vědecké a umělecké přístupy, manipuluje s biologickými (často nestabilními a dynamicky se proměňujícími) materiály a živými organismy, nechává velký prostor experimentu. Propojení umělecké a vědecké imaginace přináší nový obohacující pohled na důležité společenské jevy a otevírá diskusi nad důležitými etickými otázkami a problémy současnosti.

Součástí projektu BAO bude série doprovodných programů, akcí a událostí, které budou zahrnovat odborné a popularizační přednášky, diskuse a workshopy, komentované prohlídky a happeningy. Budou osloveni odborníci z oblasti evoluční biologie a genetiky, medicíny, ale také zástupci filosofie, sociálních a humanitních věd.              

BAO 2022 gGeEnn představí Gregora Mendela nejen jako vědce, ale také jako člověka, jenž i po dvou stech letech od svého narození dokáže inspirovat současné umělce a umělkyně. Mladí tvůrci reagují na mentální obrat daný globálním ekologickým probuzením, v jehož rámci přemýšlejí o moci, která má tendenci organizovat život jak na makroúrovni životního prostředí, lidských společenství, tak i na mikroúrovni buněk.

Událost se koná pod záštitou ministra kultury ČR Martina Baxy a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...