Záznam diskuze
Polylog o mravencích a bioartu

V rámci doprovodného programu k Brno Art Open 2022 proběhla diskuze, zaměřená na tematiku mravenců. Tito živočichové jsou předmětem zájmu umělce a přírodovědce Kuai Shena, který přijal pozvání na letošní osmý ročník BAO jako jeden z autorů, jejichž díla v ulicích Brna od 8. června do 28. srpna 2022 připomínala badatelské objevy Johana Gregora Mendela. Kuai Shena v diskuzi doplnila Klára a Pavel Bezděčkovi, zoologové Muzea Vysočiny Jihlava a odborníci na mravence, a kurátoři přehlídky BAO 2022 Milan Kreuzzieger a Milan Mikuláštík.

KUAI SHEN

Kuai se dlouhodobě zabývá sociálním chováním hmyzu. Prostřednictvím současných technologií prováděl audiovizuální experimenty s koloniemi mravenců. Ti pro něj reprezentují přírodní superorganismy se specifickou sociální strukturou a organizací. Jsou schopni se organizovat a propojit do komplexních celků a společně řešit problémy. Kuai Shen zkoumá paralely a rozdíly mezi sociálním chováním lidí a mravenců a věří, že se od nich můžeme učit, jak vytvářet ekosystémy. Žije v Kolíně nad Rýnem a Melbourne.

KLÁRA BEZDĚČKOVÁ, PAVEL BEZDĚČKA

Manželé Klára a Pavel Bezděčkovi jsou zoologové. Oba pracují v Muzeu Vysočiny Jihlava, jejich hlavní specializací je myrmekologie, tj. studium mravenců. Příležitostně přednášejí na PřF MU v Brně a na PřF UP v Olomouci, jako kurátoři pro ČR jsou zapojeni do projektu Antweb kalifornské akademie věd, jsou autory řady odborných i popularizačních publikací. Ve volném čase rádi poznávají zajímavá místa doma i ve světě, fotografují, Pavel se navíc věnuje psaní pohádkových knížek a počítačové malbě.

Související

Zavřít
Loading...