Mendel je… meteorolog a včelař!

23. 6. 2022 17:00 – 19:00

Dům umění

Mendel je… meteorolog a včelař!

Přestože je Johann Gregor Mendel světově proslulý díky křížení rostlin (především různých odrůd hrachu) a objevu zákonů dědičnosti, jeho přírodovědecké výzkumné aktivity se týkají také meteorologie a včelařství. Mendel byl nadšený včelař, který mimo jiné experimentoval s křížením různých plemen včel. Prováděl také pečlivá meteorologická pozorování. S vědeckým zaujetím pozoroval větrnou smršť, která se roku 1870 přehnala Brnem a fyzikálně ji popsal. Zasloužil se i o vydávání předpovědí počasí pomocí telegrafické služby na Moravě a ve Slezsku. Diskusi o meteorologii a včelařství doplní Jiří Y. Suchánek, který je autorem jednoho z uměleckých projektů letošního BAO.

DISKUTUJÍCÍ

JAROSLAV ROŽNOVSKÝ

Výsledky své vědecké aktivity výzkumného a vývojového pracovníka Českého hydrometeorologického ústavu prezentuje jak veřejnosti, tak v přednáškách bioklimatologie a věd o Zemi na Mendelově univerzitě v Brně. Je předsedou České bioklimatologické společnosti. Zabývá se dlouhodobě podnebím, jeho změnámi a dopady, riziky extrémů počasí a vymezení environmentální bezpečnosti. Počasí a podnebí považuje za projevy složitých fyzikálních procesů, které člověk svými aktivitami ovlivňuje.

JIŘÍ Y. SUCHÁNEK

Jiří Suchánek je vizuální umělec a působí také jako pedagog na Fakultě výtvarných umění v Brně. Výrazný představitel multimediálního umění s důrazem na zvuk a sound-artové experimenty. Suchánek s oblibou využívá alternativních (mimo-galerijních) výstavních příležitostí a instaluje svá interaktivní díla pod širým nebem, často v přírodním prostředí, někdy do prostorů veřejně přístupných jeskyní a podobně. Východiskem pro sound-artové kompozice mohou být také biologické skutečnosti či meteorologické jevy. Suchánkovým dalším (s tématem výstav souvisejícím) oborem je pěstování a šlechtění bonsaí.

JIŘÍ ZIGAL

Absolvent Mendlovy univerzity věnující se celoživotně včelařství. Je předsedou Včely pro Moravský kras z.s., místopředsedou České apiterapeutické společnosti z.s. a členem Mendlovy společnosti pro včelařský výzkum z.s. Nejen prostřednictví těchto organizací se snaží o sdílení znalostí z oboru včelařství především pro širokou veřejnost, z důvodu propagace celého oboru včelařství.

VLADIMÍR PTÁČEK

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Brně, obor biologie – chemie, se zaměřením na odbornou biologii. Absolvoval v roce 1968 ve specializaci Obecné zoologie. Od roku 1971 pracoval jako entomolog ve Výzkumné ústavu pícninářském v Troubsku u Brna. Jeho úkolem byl výzkum opylování semenářských porostů vojtěšky a ostatních jetelovin s využitím opylujícího hmyzu. V 80. létech 20. století vypracoval metodu podpory samotářských včel v porostech vojtěšky pomocí hnízdních a živných pásů, která byla zavezena až na 4.600 ha semenářských podniků. Studoval i možnosti chovu včel samotářek, čmeláků i včel medonosných pro opylovací účely v omezeného prostoru. Z této doby pochází vynález úlku pro nejmenší včelstva Minioptimalu. Začátkem 80. let vyzkoušel úspěšně laboratorní chov čmeláků zemních pomocí spolupráce se včelami medonosnými. Od roku 1992 pracoval opět na Přírodovědecké fakultě, kde učil buněčnou biologii, embryologii a obecnou zoologii. Odborně pokračoval ve výzkumu chovu čmeláků v laboratoři s aplikací metod na jiné druhy a s jejich využitím k opylování genetických zdrojů (VURV Piešťany). V roce 2011 přenesl praktické poznatky opět do VÚP v Troubsku, kde mezitím vznikla laboratoř pro hromadný odchov domácí rasy čmeláka zemního pro opylování jak v klecích, tak i ve volné přírodě.

O BRNO ART OPEN 2022

Umělci a umělkyně: Tomáš Gabzdil Libertíny (SK/NL), Anna Hulačová (CZ), Kuai Shen (EC/DE), Saša Spačal (SI), Jiří Y. Suchánek (CZ), Uli Westphal (DE)

Kurátoři: Milan Kreuzzieger, Milan Mikuláštík

Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open (BAO) bude v roce 2022 věnována památce Johanna Gregora Mendela, světově proslulého brněnského vědce, považovaného za jednoho z anticipátorů genetiky.

Je zvláštním, ale v jistém smyslu typickým paradoxem, že v české společnosti nedosahuje Mendelova proslulost ani zdaleka míry odpovídající jeho mezinárodnímu významu. Brno Art Open chce výstavou uměleckých děl ve veřejném prostoru s názvem gGeEnn a podtitulem Mendel je… umělec! připomenout Johanna Gregora Mendela jako komplexní osobnost a pokusit se alespoň částečně obsáhnout šíři jeho multidisciplinárního vědeckého výzkumu (vedle šlechtění a křížení rostlin například včelařské či meteorologické aktivity a zkoumání dalších přírodních věd).

Lokace pro umístění jednotlivých realizací budou vybrány s ohledem na místa, kde se odehrály či byly prezentovány Mendelovy historické objevy (Starobrněnský klášter, škola v Jánské ulici) i drobné každodenní události a činnosti (park Lužánky, rodný dům v Hynčicích), nebo která poukazují na ambice Brna jako aktivního vědeckého, výzkumného a vzdělávacího centra mezinárodního významu.

V letošní přehlídce Brno Art Open se střetnou dva heterogenní koncepty - bio-art a umění ve veřejném prostoru, aby vytvořily osobitou syntézu, která umožní atraktivně a přitom věcně vizualizovat zvolená témata. Bio-art je umělecký směr, který radikálním způsobem kombinuje vědecké a umělecké přístupy, manipuluje s biologickými (často nestabilními a dynamicky se proměňujícími) materiály a živými organismy, nechává velký prostor experimentu. Propojení umělecké a vědecké imaginace přináší nový obohacující pohled na důležité společenské jevy a otevírá diskusi nad důležitými etickými otázkami a problémy současnosti.

Součástí projektu BAO bude série doprovodných programů, akcí a událostí, které budou zahrnovat odborné a popularizační přednášky, diskuse a workshopy, komentované prohlídky a happeningy. Budou osloveni odborníci z oblasti evoluční biologie a genetiky, medicíny, ale také zástupci filosofie, sociálních a humanitních věd.              

BAO 2022 gGeEnn představí Gregora Mendela nejen jako vědce, ale také jako člověka, jenž i po dvou stech letech od svého narození dokáže inspirovat současné umělce a umělkyně. Mladí tvůrci reagují na mentální obrat daný globálním ekologickým probuzením, v jehož rámci přemýšlejí o moci, která má tendenci organizovat život jak na makroúrovni životního prostředí, lidských společenství, tak i na mikroúrovni buněk. 

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...