Tomáš Šenkyřík
Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské

5. 6. 2024 – 14. 7. 2024

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

Lenka Dolanová

Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské

Výstava představuje výsledek časosběrného průzkumu brněnské zvukové krajiny. Tomáš Šenkyřík intuitivně ohledává především místa na hranicích, kde dochází k interakci různých zón, jak je definoval americký hudebník a zvukový ekolog Bernie Krause, tedy biofonie (zvuk nelidských živočichů), geofonie (přirozené zvuky nebiologického původu, například deště, větru či zvuky řek Svratky a Svitavy) a antropofonie (zvuky vytvářené lidmi). Jedná se například o zelené pásy, přechodové oblasti mezi silnicí a lesem či parkem.

Nahrávání začalo na okrajích Brna a postupně se autor přibližoval k centru města. Zkoumal, jaká je akustická situace jednotlivých lokalit, jak se zvuky lidské civilizace a mimolidského světa vzájemně ovlivňují a prolínají, a zda v rámci dominance lidského může docházet ke vzájemné interakci. Jak ovlivňují zvířecí obyvatele města různá více či méně slyšitelná chvění či vibrace, způsobovaná lidskou činností? Co se děje, když přelétající letadlo nebo kamion projíždějící po brněnském okruhu tvoří doprovod k jarnímu zpěvu kosa?

Nahrávka v jistém smyslu sleduje časovou osu s vrcholem v jarním období, kdy se rozeznívají ptačí chóry kosů nebo pěnic. Jednou z lokalit, jejímuž výzkumu se autor věnuje dlouhodobě, je lužánecký park – jeden z nejstarších brněnských parků, místo s velkou biodiverzitou a zároveň jedna z hraničních lokalit bezprostředně obklopená obytnou zónou a silnicemi. Městský chór se zde setkává s ptačí akustickou nikou a dochází k působivým zvukovým kontrastům. Další nahrávky pocházejí ze zimoviště havranů na Červeném kopci nebo z Petrova, kde se při svítání mísí hlasy holubů hřivnáčů se zvuky projíždějících vlaků.

Zvuková instalace nám předkládá překvapivé tonální významové vrstvy, chce nás dovést k bedlivějšímu naslouchání, „pootevřít“ naše uši, abychom byli schopni nacházet sonickou krásu tam, kde ji možná ani nehledáme.

Vizuální doprovod v podobě minimalisticky pojaté video kresby, generované přímo ze zvukové nahrávky, vytvořil Michal Kindernay.

Tomáš Šenkyřík vystudoval muzikologii a estetiku, pracoval jako etnomuzikolog v Muzeu romské kultury v Brně, dnes je místostarostou v Židlochovicích. Skládá elektroakustickou hudbu, věnuje se terénním nahrávkám především přírodních prostředí. Zaměřuje se na zvukové fenomény propojené kulturní a přírodní sféry. Je členem seskupení s názvem Skupina a mezinárodní sítě CENSE.

úvodní foto: Tomáš Šenkyřík
foto: Barbora Trnková

Doprovodný program

Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské

Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské

4. 6. 2024 18:00 – 21:00

Zahájení výstavy doprovodí performance Marie Puttnerové a Vladimíra Třebického.

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Jan Sychra: Ptáci města Brna a jejich významné lokality

Jan Sychra: Ptáci města Brna a jejich významné lokality

6. 6. 2024 17:00 – 18:30

Přednáška o výskytu ptáků ve městech, příčinách synantropizace a aktuálních poznatcích o ptácích v Brně.

Dům umění

Dušan Urbanec - Havraní stezky

Dušan Urbanec - Havraní stezky

6. 6. 2024 – 9. 6. 2024

Časosběrný soubor videokreseb zachycující trasy letu havranů.

Dům umění

Komentovaná prohlídka výstav Beyond the Sound a Zvukové krajiny Brna

Komentovaná prohlídka výstav Beyond the Sound a Zvukové krajiny Brna

18. 6. 2024 17:00 – 18:30

Dvě výstavy v jedné komentovce? Ano, prosím! Nabízíme vám možnot nahlédnout pod pokličku obou aktuálních výstav.

Dům umění

Poslechový večer na téma akustická ekologie

Poslechový večer na téma akustická ekologie

19. 6. 2024 17:00 – 18:30

Besední a poslechový večer u příležitosti konání výstavy Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské.

Dům umění


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno

Partneři

Quatro print

Art+antiques

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

Kdykde

vyletnik.cz

České galerie

A2

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...