Komentovaná prohlídka výstav Beyond the Sound a Zvukové krajiny Brna

18. 6. 2024 17:00 – 18:30

Dům umění

Komentovaná prohlídka výstav Beyond the Sound a Zvukové krajiny Brna

Dvě výstavy v jedné komentovce? Ano, prosím! Jarní blok výstav je v Domě umění letos koncipován kolem tématu zvuku a jak je možné jeho prostřednictvím zkoumat svět, proto vám nabízíme možnost nahlédnout pod pokličku obou aktuálních výstav - Beyond the Sound a Zvukové krajiny Brna - zároveň. Komentovaná prohlídka se odehraje v úterý 18. června od 17 hodin a výstavami provede lektorka Domu umění Romana Horáková.

Vstupenky zakoupíte v předprodeji v síti smsticket a na pokladně Domu umění.

ZVUKOVÉ KRAJINY BRNA, ZVUKY LIDSKÉ A MIMOLIDSKÉ

Výstava Tomáše Šenkyříka představuje výsledek časosběrného průzkumu brněnské zvukové krajiny. Nahrávání začalo na okrajích Brna a postupně se autor přibližoval k centru města. Zkoumal, jaká je akustická situace jednotlivých lokalit, jak se zvuky lidské civilizace a mimolidského světa vzájemně ovlivňují a prolínají, a zda v rámci dominance lidského může docházet ke vzájemné interakci. Jak ovlivňují zvířecí obyvatele města různá více či méně slyšitelná chvění či vibrace, způsobovaná lidskou činností? Co se děje, když přelétající letadlo nebo kamion projíždějící po brněnském okruhu tvoří doprovod k jarnímu zpěvu kosa?

Nahrávka v jistém smyslu sleduje časovou osu s vrcholem v jarním období, kdy se rozeznívají ptačí chóry kosů nebo pěnic. Zvuková instalace nám předkládá překvapivé tonální významové vrstvy, chce nás dovést k bedlivějšímu naslouchání, „pootevřít“ naše uši, abychom byli schopni nacházet sonickou krásu tam, kde ji možná ani nehledáme.

BEYOND THE SOUND

Mezinárodní výstava Beyond the Sound představuje současný přístup ke specifické a živé umělecké oblasti zvukového umění. Na zvuk nahlíží nikoliv jako na samostatnou estetickou formu, ale jako na médium sloužící k průzkumu a vyjevování zrakem mnohdy nepoznatelných jevů. Každý z vybraných umělců reprezentuje rozdílný přístup ve využití zvuku jako komunikačního média.  Všechny vybrané instalace a objekty spojuje zájem inovativně zkoumat zvukem svět a podávat o jeho spletité komplexnosti a křehkosti vztahů efemérní, avšak důležitou zprávu. Vybraní umělci zároveň dbají i na vizuální projev, objektovou formu a chápou svoji práci jako komplexní, interdisciplinární a mnohdy technologicky i zcela průkopnickou.

Výstava je součástí multidisciplinárního festivalu FAUN realizovaného Zahradami soutoku, z.s., jehož koncertní část proběhne v termínu 12. až 13. 4. 2024 v divadle Husa na provázku a v Domě umění města Brna. Více informací na www.faunfestival.cz.

Projekt je realizován za finanční podpory Fondů EHP a Norska, 2014 – 2021. Partnery projektu jsou FaVU VUT, Norsk Jazzforum a Ponava Cafe & Radio.

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...