Přednáška
Jan Sychra: Ptáci města Brna a jejich významné lokality

6. 6. 2024 17:00 – 18:30

Dům umění

Jan Sychra: Ptáci města Brna a jejich významné lokality

Přednáška o výskytu ptáků ve městech, příčinách synantropizace (života v blízkosti lidských obydlí) a aktuálních poznatcích o ptácích v Brně. Přednáška neopomene ani významné ornitologické lokality v rámci Brna, aktuální ohrožení brněnských ptáků a jejich biotopů a možnosti jejich ochrany.

Jan Sychra je lektor a kurátor zoologických sbírek na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, předseda Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. Zaměřuje se na výzkum bezobratlých ve stojatých vodách, ptáky ve městech, mokřadech a v zemědělské krajině a praktickou ochranu živočichů a jejich biotopů. Zároveň se věnuje výuce, propagaci a osvětě v ochraně přírody.

HAVRANÍ STEZKY

Ve stejný den, tedy středu 6. června, bude v hale Domu umění umístěna jednodenní videoinstalace Dušana Urbance s názvem Havraní stezky. Soubor video kreseb zachycuje časosběrným způsobem trasy poletujících havranů. Záznamy vznikaly v letech 2021–2024 v okolí stávajícího havraního nocoviště poblíž bohunického univerzitního kampusu v Brně.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v síti smsticket nebo na pokladně Domu umění. Cena jedné vstupenky je 50 Kč.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...