Vernisáž
Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské

4. 6. 2024 18:00 – 21:00

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské

Srdečně zveme na zahájení výstavy Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské v úterý 4. června 2024 v 18 hodin v Domě umění.

PROGRAM

18:00 Zahájení za účasti autora a kurátorky Lenky Dolanové
18:30 Performance s terénními nahrávkami - zpěv Marie Puttnerová, perkuse Vladimír Třebický

Zpěvačka Marie Puttnerová působí v alternativně folkové kapele Jablkoň, v její komorní verzi Půljablkoň: Němec & Puttnerová či ve skupině Zvíře jménem Podzim. V roce 2023 vyšlo její debutové album Laila tov. Vladimír Třebický je absolventem katedry bicích nástrojů brněnské JAMU a ArTEz University of the Arts, Enschede (NL). Působí jako pedagog na Konzervatoři Brno, je členem několika hudebních seskupení.

O VÝSTAVĚ

Výstava představuje výsledek časosběrného průzkumu zvukové krajiny města Brna. Tomáš Šenkyřík intuitivně ohledává především místa na hranicích, kde dochází k interakci různých zón, jak je definoval americký hudebník a zvukový ekolog Bernie Krause, tedy biofonie (zvuk nelidských živočichů), geofonie (přirozené zvuky nebiologického původu, například deště, větru či zvuky řek Svratky a Svitavy) a antropofonie (zvuky vytvářené lidmi). Jedná se například o zelené pásy, přechodné oblasti mezi silnicí a lesem či parkem.

Nahrávání začalo na okrajích Brna a postupně se autor přibližoval k centru města. Zkoumal, jaká je akustická situace jednotlivých lokalit, jak se vzájemně ovlivňují a prolínají zvuky lidské civilizace a mimolidského světa a zda v rámci dominance lidského může docházet ke vzájemné interakci. Jak ovlivňují zvířecí obyvatele města různá více či méně slyšitelná chvění či vibrace, způsobovaná lidskou činností. Co se děje, když přelétající letadlo nebo kamion projíždějící pro brněnském okruhu tvoří doprovod k jarnímu zpěvu kosa.

V jistém smyslu nahrávka sleduje časovou osu s vrcholem v jarním období, kdy se rozeznívají ptačí chóry kosů nebo pěnic. Jednou z lokalit, jejímuž výzkumu se autor věnuje dlouhodobě, je Lužánecký park – jeden z nejstarších brněnských parků, místo s velkou biodiverzitou a zároveň jedna z hraničních lokalit, bezprostředně obklopená obytnou zónou a silnicemi. Městský chórus se zde setkává s ptačí akustickou nikou a dochází k působivým zvukovým kontrastům. Další nahrávky pocházejí ze zimoviště havranů na Červeném kopci nebo z Petrova, kde se při svítání mísí hlasy holubů hřivnáčů se zvuky projíždějících vlaků.

Zvuková instalace nám předkládá překvapivé tonální významové vrstvy, chce nás dovést k bedlivějšímu naslouchání, „pootevřít“ naše uši, abychom byli schopni nacházet sonickou krásu tam, kde bychom ji možná nehledali.

Vizuální doprovod v podobě minimalisticky pojaté video kresby, generované přímo ze zvukové nahrávky, vytvořil Michal Kindernay.

Tomáš Šenkyřík vystudoval muzikologii a estetiku, pracoval jako etnomuzikolog v Romském muzeu v Brně, dnes je místostarostou v Židlochovicích. Skládá elektroakustickou hudbu, věnuje se terénním nahrávkám především přírodních prostředí. Zaměřuje se na zvukové fenomény propojené kulturní a přírodní sféry. Je členem seskupení s názvem Skupina a mezinárodní sítě CENSE.

Související


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...