Videoinstalace
Dušan Urbanec - Havraní stezky

6. 6. 2024 – 9. 6. 2024

Dům umění

Dušan Urbanec - Havraní stezky

EDIT: Moc děkujeme za velký zájem! Instalace Havraní stezky bude v Domě umění k vidění do neděle 9. června.

Ve čtvrtek 6. června bude v hale Domu umění v rámci výstavy Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské umístěna jednodenní videoinstalace Dušana Urbance Havraní stezky. Tento soubor video kreseb zachycuje časosběrným způsobem trasy poletujících havranů. První kresby vznikly již v roce 2005 při návštěvě původního nocoviště havraní kolonie v Židlochovicích u Brna. Záznamy prezentované v Domě umění vznikaly v letech 2021–2024 v okolí stávajícího havraního nocoviště poblíž bohunického univerzitního kampusu v Brně.

O VÝSTAVĚ

Výstava představuje výsledek časosběrného průzkumu brněnské zvukové krajiny. Tomáš Šenkyřík intuitivně ohledává především místa na hranicích, kde dochází k interakci různých zón, jak je definoval americký hudebník a zvukový ekolog Bernie Krause, tedy biofonie (zvuk nelidských živočichů), geofonie (přirozené zvuky nebiologického původu, například deště, větru či zvuky řek Svratky a Svitavy) a antropofonie (zvuky vytvářené lidmi). Jedná se například o zelené pásy, přechodové oblasti mezi silnicí a lesem či parkem.

Nahrávání začalo na okrajích Brna a postupně se autor přibližoval k centru města. Zkoumal, jaká je akustická situace jednotlivých lokalit, jak se zvuky lidské civilizace a mimolidského světa vzájemně ovlivňují a prolínají, a zda v rámci dominance lidského může docházet ke vzájemné interakci. Jak ovlivňují zvířecí obyvatele města různá více či méně slyšitelná chvění či vibrace, způsobovaná lidskou činností? Co se děje, když přelétající letadlo nebo kamion projíždějící po brněnském okruhu tvoří doprovod k jarnímu zpěvu kosa?

Nahrávka v jistém smyslu sleduje časovou osu s vrcholem v jarním období, kdy se rozeznívají ptačí chóry kosů nebo pěnic. Jednou z lokalit, jejímuž výzkumu se autor věnuje dlouhodobě, je lužánecký park – jeden z nejstarších brněnských parků, místo s velkou biodiverzitou a zároveň jedna z hraničních lokalit bezprostředně obklopená obytnou zónou a silnicemi. Městský chór se zde setkává s ptačí akustickou nikou a dochází k působivým zvukovým kontrastům. Další nahrávky pocházejí ze zimoviště havranů na Červeném kopci nebo z Petrova, kde se při svítání mísí hlasy holubů hřivnáčů se zvuky projíždějících vlaků.

Zvuková instalace nám předkládá překvapivé tonální významové vrstvy, chce nás dovést k bedlivějšímu naslouchání, „pootevřít“ naše uši, abychom byli schopni nacházet sonickou krásu tam, kde ji možná ani nehledáme.

Vizuální doprovod v podobě minimalisticky pojaté video kresby, generované přímo ze zvukové nahrávky, vytvořil Michal Kindernay.

Tomáš Šenkyřík vystudoval muzikologii a estetiku, pracoval jako etnomuzikolog v Muzeu romské kultury v Brně, dnes je místostarostou v Židlochovicích. Skládá elektroakustickou hudbu, věnuje se terénním nahrávkám především přírodních prostředí. Zaměřuje se na zvukové fenomény propojené kulturní a přírodní sféry. Je členem seskupení s názvem Skupina a mezinárodní sítě CENSE.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...