Bohuslava Olešová
Žízeň nekonečna

4. 8. 2021 – 10. 10. 2021

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

Jana Vránová

Žízeň nekonečna

Tvorba Bohuslavy Olešové, autorky obrazů, kreseb, prostorových instalací, site-specific projektů a akcí je mnohostranná a kreativní, ale zároveň kompaktní. Obsahuje několik poloh, které spolu souvisejí a vycházejí z názorově jednotných uměleckých principů. Olešová vytváří cykly, které na sebe volně navazují - reaguje v nich na aktuální podněty, experimentuje, volí přitom vyjadřovací metody, konvenující její představě o vizuální podobě díla. Charakter užitých výtvarných prostředků nemá jen estetický význam, ale naznačuje danosti, kterými je lidský život vymezován a ovlivňován, jímž je nutno se podřizovat a respektovat je. Malbou se snaží pronikat k prapodstatě života a dění, jehož jsme součástí, zabývá se vztahy mezi životem na zemi, energiemi a pozicí člověka v kosmu, člověka jako neopakovatelné individuality s její závislostí na prostoru a času, v němž se nachází. Její tvorba vychází z prolínání názorů a přesvědčení o smyslu a hodnotách lidského života, i z poznatků různých vědních oborů. Lze ji vnímat jako meditaci o pozici člověka v současném světě a vesmíru.

Práce Bohuslavy Olešové obsahují různé významové a obsahové roviny a konotace, jsou výrazem existenciálních principů, její filozofické a literární kontexty naznačují podobenství, související s prožitky a poznáním, i s odrazem podvědomí. Z jejích děl vyzařuje energie, kterou autorka považuje za jeden z prioritních činitelů ovlivňujících lidský život. Barevnost jejích obrazů a kreseb má často nejen výtvarný, ale především symbolický význam.

foto: Michaela Dvořáková

Doprovodný program

Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

3. 8. 2021 18:00 – 21:00

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

15. 9. 2021 17:00 – 18:00

Výstavou provedou Bohuslava Olešová a kurátorka Jana Vránová.

Dům umění

Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

29. 9. 2021 17:00 – 18:00

Výstavou provedou Bohuslava Olešová a kurátorka Jana Vránová.

Dům umění

Související


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 3. 8. 2021

Partneři

GoOut

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

Kdykde

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj


Zavřít
Loading...