Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum

13. 12. 2023 – 4. 2. 2024

Dům pánů z Kunštátu

Umělci

Chris Hill, Lloyd Dunn, MSHR – Birch Cooper & Brenna Murphy, Michal Kindernay, Jennifer Helia DeFelice, Tomáš Ruller, Dušan Barok a další

Kurátor/ka

Barbora Šedivá

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum

Odborná spolupráce: Lenka Dolanová, Jennifer Helia DeFelice, Jana Horáková, Marika Svobodová, Tomáš Ruller

Výstavní expozice představí obsáhlý fyzický a digitální materiál, který spolku Vašulka Kitchen Brno věnovali průkopníci elektronického umění Steina a Bohuslav Woody Vašulkovi. Kurátorský tým společně s vybranými umělci a umělkyněmi vytvoří přímo pro výstavní prostory Domu pánů z Kunštátu subjektivní experimentální interpretace této kolekce i stále aktuálních témat a otázek, které tvorba a umělecký přístup Vašulkových dodnes otevírá. Různorodý audiovizuální materiál, který byl v uplynulých letech spolkem systematicky inventarizován, bude ve výstavě představen v podobě strukturované databáze a také jako interaktivní instalace interdisciplinárního projektu Vasulka Live Archive.

SBÍRKA A KOLEKCE VKB

V archivní kolekci Vašulka Kitchen Brno se aktuálně nachází umělecká díla fyzické a digitální povahy, multimediální instalace, digitální a analogová data, nosiče a rozsáhlý osobní fond, který tvoří různé dokumenty, fotografie nebo osobní korespondence. Součástí kolekce jsou také webové stránky, které manželé Vašulkovi celé archivovali ve svém počítači, software, manuály, dokumentace k uměleckým dílům, akcím a událostem a další velice různorodý materiál, jako například kompletní obsah Woodyho počítače či různá analogová technická zařízení a přehrávače.

Základ sbírky VKB tvoří několik prací Woodyho a Steiny Vašulkových, které jsou ve vlastnictví nebo v dlouhodobé výpujčce spolku. Jedná se o tisky ze série Lucifer‘s Commission (Luciferova zakázka, 1977–2003), počítačovou studii ze série Triads (Triády, 2003) a prostorovou instalaci Light Revisited – Noisefields (Znovunavštívené světlo – Pole šumu, 2001), která vznikla jako transformace původního jednokanálového videa Noisefields z roku 1974.

Ve složkách archivu VKB se dnes nachází 868 GB již částečně inventarizovaných digitálních dat a značné množství Hi8 kazet, VHS kazet, MiniDV a DVD nosičů nebo několik krabic unikátních katalogů. V digitální a digitalizované formě jde o soubor master kazet a jejich variací, které členům spolku VKB věnovali přímo Vašulkovi, včetně prací dalších autorů z výstavy MindFrames v ZKM (2006) připravené Vašulkovými a Peterem Weibelem. Dalšími zastoupenými autory tu jsou například Tony Conrad, Hollis Frampton, James Blue, Paul Sharits, Peter Weibel, Gerald O‘Grady. Většina materiálů pochází z období legendárního newyorského prostoru The Kitchen, který Woody a Steina Vašulkovi spoluzaložili a na jehož produkci a dramaturgii se v letech 1971–1973 zásadně podíleli.

Součástí digitální sbírky a zpracovávaného osobního fondu jsou i materiály darované kurátorkou a historičkou umění Lenkou Dolanovou, která je od Vašulkových získala během pobytu v Santa Fe. Jde o texty Vašulkových a dalších autorů (odborné studie, žádosti o grant, koncepty, skeny katalogů, plakáty, snímky obrazovky z videa, krátké audiovizuální studie a fotografický archiv Vašulkových a jejich spolupracovníků). Tento materiál byl v uplynulých letech členy spolku a přizvanými odborníky a odbornicemi z praxe inventarizován a veřejnosti bude zpřístupněn v podobě strukturované a odborně zpracované databáze. Ta zájemcům umožní lepší orientaci a pomůže při dalším zpracování a reflexi tvorby Vašulkových i tvorby dalších umělců z oborů umění videa a nových médií střední Evropy. Databáze archivu Vašulka Kitchen Brno je také osobitým příspěvkem do aktuální diskuze týkající se problematiky archivace audiovizuálních děl a pohyblivého obrazu, jeho odborné kategorizace a vhodné formy zprostředkování odborné i laické veřejnosti.

VASULKA LIVE ARCHIVE

Otevřený digitální archiv v Domě pánů z Kunštátu představí také interaktivní prezentaci projektu Vasulka Live Archive kurátorky a pedagožky Jany Horákové, který se zaměřuje na využití umělé inteligence v podobě strojového učení umělých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl Steiny a Woodyho Vašulkových. Zaměřuje se také na vývoj rozhraní pro interaktivní zprostředkování obsahu archivu jejich tvorby v online a offline prostředí.
https://vasulkalivearchive.net

AUTORKY A AUTOŘI INSTALACÍ

CHRIS HILL (US) – umělkyně, pedagožka a kurátorka médií
Působí jako proděkanka Film/Video School na Kalifornském institutu pro umění. V polovině 90. let vyučovala na brněnské FaVU VUT a vydala několik rozhovorů s osobami zapojenými do české paralelní kultury před rokem 1989 (Walking Trips in Czech Lands, 1996). Byla kurátorkou rozsáhlé kolekce videoartu a alternativních médií s názvem Surveying the First Decade (1998), která byla distribuována do muzeí a univerzit v mezinárodním měřítku prostřednictvím Video Data Bank.

MSHR (US) – umělecká dvojice Birch Cooper a Brenna Murphy
Umělecká praxe dvojice autorů z Portlandu zkoumá a vytváří sochařské elektronické systémy, které nabývají podob audiovizuálních kompozic, performancí a instalací. Jejich interaktivní instalace zahrnují generativní a interaktivní elektronické systémy zabudované do imerzivních sochařských polí.
https://www.mshr.info/

MICHAL KINDERNAY (CZ) - umělec a kurátor
Absolvoval studia na FaVU v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice.
https://yo-yo-yo.org/mk.html

JENNIFER HELIA DEFELICE (CZ/USA) – umělkyně, kurátorka a pedagožka
Narodila se v New Yorku, kde získala titul bakalář umění na SUNY Empire State College. V roce 1993 přesídlila do Brna, kde v roce 2004 absolvovala  FaVU VUT. Na FaVU nyní působí jako odborná asistentka v ateliéru hostujícího pedagoga. Je spoluzakladající členkou Vašulka Kitchen Brno, kde je činná jako kurátorka přičemž kurátorsky spolupracuje také s Domem umění města Brna.

TOMÁŠ RULLER (CZ) – umělec a pedagog
Zakladatel spolku Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno z.s., zakladatel oboru Video-multimedia-performance a Media-archivu na FaVU VUT v Brně, kurátor Vašulkových výstav, umělec v oblasti performance a nových médií.

Architekt výstavy: Ivan Palacký, Tomáš Doležal
Programování, design a zprostředkování online databáze: Lloyd Dunn, Dušan Barok
Inventarizace archivu a sbírky: Kateřina Drajsajtlová, Barbora Šedivá, Monika Szüczová, Dan Karmazin

Doprovodný program

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum

Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum

12. 12. 2023 18:00 – 21:00

Srdečně zveme na výstavu Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum v úterý 12. prosince 2023

Vašulka Kitchen Brno

Brainscape & Otevřený digitální archiv

Brainscape & Otevřený digitální archiv

18. 1. 2024 17:00 – 19:00

Součástí prohlídky pod vedením Lenky Dolanové a Barbory Šedivé bude prezentace projektu Vašulka Live Archive s Janou Horákovou.

Dům pánů z Kunštátu

Brainscape & Otevřený digitální archiv

Brainscape & Otevřený digitální archiv

4. 2. 2024 17:00 – 20:30

Součástí dernisáže bude komentovaná prohlídka, projekce filmu György Kepes: Interthinking Art + Science a následná diskuze.

Dům pánů z Kunštátu


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno

Partneři

Art+antiques

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

Kdykde

vyletnik.cz

České galerie

A2

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...