Dernisáž a promítání filmu
Brainscape & Otevřený digitální archiv

4. 2. 2024 17:00 – 20:30

Dům pánů z Kunštátu

Brainscape & Otevřený digitální archiv

Srdečně zveme na dernisáž výstav Brainscape a Otevřený digitální archiv & testovací laboratoř pro živé publikum. Součástí dernisáže bude od 17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkami Lenkou Dolanovou a Barborou Šedivou, následovat bude od 18:00 projekce filmu György Kepes: Interthinking Art + Science (96 minut) s následnou diskuzí za účasti režiséra Mártona Orosze, jednoho z protagonistů filmu Roberta Horvitze a členů a členek Vašulka Kitchen Brno.

GYÖRGY KEPES: INTERTHINKING ART + SCIENCE
režisér Márton Orosz (Maďarsko / Kanada) 97 min, v anglickém jazyce

Může nás technologie ochránit před námi samotnými? Lze použít protetiku k napodobení krás přírody a poskytnout tak životaschopnou alternativu pro budování udržitelného světa? „S mozkem vědce, srdcem básníka a okem malíře“, to bylo přísloví maďarsko-amerického umělce, pedagoga a impresária Györgyho Kepese, zapomenutého předchůdce mediálního umění. Kepes byl jedním z prvních, kdo použil termín „vizuální kultura“.

Byl architektem Světelné dílny v Novém Bauhausu v Chicagu v roce 1937 a zakladatelem a prvním ředitelem Centra pro pokročilá vizuální studia (CAVS) na MIT v roce 1967. Kepesovým posláním bylo vyplnit mezeru mezi humanitními a přírodními vědami. Ukázalo se, že nové nástroje, které nabídl k „mezividění“ (intersee) a „mezipromýšlení“ (interthink) vědění na základě sdílení, se staly základem programu, který definoval estetickou působnost ekologického povědomí.

Dokumentární film Mártona Orosze je prvním komplexním hodnocením Kepesova života. Představuje ho nejen jako hybnou sílu modernismu, ale také jako polyhistora a vizionářského myslitele, jehož odkaz a víra v „optickou demokracii“ mu propůjčuje průkopnickou roli v dějinách umění a technologie.

Márton Orosz je zakladatelem a kurátorem sbírky fotografie a mediálního umění v Maďarské národní galerii v Budapešti. Od roku 2014 je ředitelem tamního muzea věnovaného Victoru Vasarelymu. Je také vědeckým poradcem Kepesova centra v Egeru a nadace Michèle Vasarely v Puerto Ricu. Byl kurátorem četných výstav po celém světě, je autorem knih a článků, přednášel v Evropě, ve Spojených státech i v Asii. Jeho výzkum a publikační činnost zahrnují širokou škálu oblastí včetně světelných médií, fotografie, avantgardních sbírek, abstraktního geometrického a kinetického umění, počítačového umění, pohyblivého obrazu a animovaného filmu. György Kepes – Interthinking Art + Science je jeho prvním filmem.

O VÝSTAVÁCH

BRAINSCAPE
Alfons Schilling
Kurátorka: Lenka Dolanová
Alfons Schilling byl umělec švýcarského původu, který žil a tvořil převážně ve Spojených státech a ve Vídni. Jeho zájmem bylo vytváření iluze hloubky v obraze. Výstava se soustředí především na jeho dílo od konce šedesátých let, kdy spolupracoval s Woodym a Steinou Vašulkovými, do počátku osmdesátých let. V tomto období Schilling zkoumal různé způsoby 3D zobrazení jako holografie, stereo-fotografie či 3D virtuální prostory. Výstava vznikla ve spolupráci s Archive & Estate Alfons Schilling ve Vídni.

OTEVŘENÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV & TESTOVACÍ LABORATOŘ PRO ŽIVÉ PUBLIKUM
Chris Hill, MSHR – Birch Cooper & Brenna Murphy, Michal Kindernay, Jennifer Helia DeFelice, Tomáš Ruller
Kurátorka: Barbora Šedivá
Výstavní expozice prezentuje obsáhlý fyzický a digitální materiál, který spolku Vašulka Kitchen Brno věnovali Steina a Woody Vašulkovi. Kurátorský tým společně s vybranými umělci a umělkyněmi vytvoří subjektivní experimentální interpretace této kolekce i stále aktuálních témat a otázek, které tvorba a umělecký přístup Vašulkových dodnes otevírá. Různorodý audiovizuální materiál, který byl v uplynulých letech spolkem systematicky inventarizován, je ve výstavě představen v podobě strukturované databáze a také jako interaktivní instalace interdisciplinárního projektu Vasulka Live Archive.

Související


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno


Zavřít
Loading...