Jaromír Novotný
Ostatní se nemění

4. 8. 2021 – 10. 10. 2021

Dům umění

Kurátor/ka

Marika Svobodová

Ostatní se nemění

Výstava Jaromíra Novotného Ostatní se nemění představuje soubor nových prací autora v oblasti abstraktní monochromní tvorby. Díla – převážně obrazy, ale také fotogramy, sádry i dvě videa z posledního roku – jsou koncipována s ohledem na dispoziční řešení brněnského Domu umění. Můžeme je pozorovat samostatně, ale také v rámci jejich vzájemných vztahů, souvislostí a instalačního řešení jako jednoho kompozičního a významového celku. Každý z pěti výstavních sálů je prostorem pro rozvíjení jednoho zvoleného námětu, přičemž pojítko společné pro všechny tvoří nepatrné změny na pozadí něčeho úmyslně neměnného. Opakování určitého řešení, nepatrné posuny ve vztahu dvou elementů v obraze, nevyhnutelnost jejich umístění, pohybující se jen v omezeném rozmezí vytváří neznatelné odchylky v obrazech nebo dílech v rámci jednotlivých místností. Výraznější odlišnosti můžeme sledovat teprve při přechodu mezi sály, ale zároveň vnímáme provázanost s ústředním tématem, ke kterému se díla pokaždé znovu, byť jiným způsobem vrací. Paralelou k rozvíjenému tématu výstavy je metoda používaná v matematice, ekonomii i dalších společenských vědách, nazývaná ceteris paribus (lat. jsou-li ostatní stejné), k níž se vztahuje název výstavy. Jde o zkoumání vlivu jedné veličiny na výsledek, za předpokladu, že ostatní veličiny zůstanou neměnné.

foto: Martin Polák

Doprovodný program

Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

3. 8. 2021 18:00 – 21:00

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Jaromír Novotný: Ostatní se nemění.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Anna Hulačová: Eating Planet a Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

Anna Hulačová: Eating Planet a Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

1. 9. 2021 17:00 – 18:00

Výstavami provede kurátorka Marika Svobodová.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

8. 9. 2021 17:00 – 19:00

Výstavou provede kurátorka Marika Svobodová za účasti autora.

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 3. 8. 2021

Partneři

GoOut

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

hunt kastner

Kdykde

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj


Zavřít
Loading...