Vernisáž
Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

3. 8. 2021 18:00 – 21:00

Dům umění

Jaromír Novotný: Ostatní se nemění

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Jaromír Novotný: Ostatní se nemění v úterý 3. srpna od 18 hodin v Domě umění. Zahájení proběhne za účasti radního pro oblast kultury MMB Ing. Marka Fišera, ředitelky Domu umění města Brna Terezie Petiškové a kurátorky výstavy Mariky Svobodové. Součástí vernisáže bude hudební vystoupení Loops of Decay.

Výstava Jaromíra Novotného Ostatní se nemění představuje soubor nových prací autora v oblasti abstraktní monochromní tvorby. Díla – převážně obrazy, ale také fotogramy, sádry i dvě videa z posledního roku – jsou koncipována s ohledem na dispoziční řešení brněnského Domu umění. Můžeme je pozorovat samostatně, ale také v rámci jejich vzájemných vztahů, souvislostí a instalačního řešení jako jednoho kompozičního a významového celku. Každý z pěti výstavních sálů je prostorem pro rozvíjení jednoho zvoleného námětu, přičemž pojítko společné pro všechny tvoří nepatrné změny na pozadí něčeho úmyslně neměnného. Opakování určitého řešení, nepatrné posuny ve vztahu dvou elementů v obraze, nevyhnutelnost jejich umístění, pohybující se jen v omezeném rozmezí vytváří neznatelné odchylky v obrazech nebo dílech v rámci jednotlivých místností. Výraznější odlišnosti můžeme sledovat teprve při přechodu mezi sály, ale zároveň vnímáme provázanost s ústředním tématem, ke kterému se díla pokaždé znovu, byť jiným způsobem vrací. Paralelou k rozvíjenému tématu výstavy je metoda používaná v matematice, ekonomii i dalších společenských vědách, nazývaná ceteris paribus (lat. jsou-li ostatní stejné), k níž se vztahuje název výstavy. Jde o zkoumání vlivu jedné veličiny na výsledek, za předpokladu, že ostatní veličiny zůstanou neměnné.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...