Křest knihy
Lenka Dolanová: A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka

7. 4. 2022 18:30 – 19:00

Dům umění

Lenka Dolanová: A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka

Anglický překlad knihy Lenky Dolanové o Steině a Woodym Vašulkových pod názvem A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka vychází deset let od vydání původní české verze (Praha: NAMU a JSAF / Mezinárodní festival dokumentárních filmů, 2011). Jedná se o zrevidovanou verzi publikace v grafické úpravě Martina Odehnala, kterou centrum Vašulka Kitchen Brno vydalo s cílem představit dílo Vašulkových mezinárodnímu publiku. Publikace Dialog s démony nástrojů – Steina a Woody Vasulkovi je dosud jedinou monografickou publikací zhodnocující dílo těchto dvou osobností, které výrazně zasáhly do počátků umění videa a vývoje elektronického umění.

Knihu pokřtí autorka knihy, historička umění a kurátorka Lenka Dolanová s kolegy, kteří se na přípravě knihy podíleli. Křest doprovází vernisáž výstavy a koncert umělce Gijse Gieskese. 

PROGRAM

18:00 Vernisáž výstavy machines with no need of humankind

18:30 Křest publikace Lenky Dolanové A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka. Biografii Vašulkových nyní Vašulka Kitchen Brno vydává poprvé v anglickém vydání. 

od 19:00/19:30 Koncert Gijse Gieskese a Ondřeje Merty. Setem na gameboy připomene Gijs Gieskes chiptune scénu, která vrcholila kolem roku 2007, kdy vznikl dokument Reformat the planet a uskutečnil se festival Blip fest v New Yorku. Ondřej Merta opráší cartridge z nultých let. 

Navzdory nespornému přínosu Steiny a Woodyho Vašulkových k umění elektronických médií není jejich dílo dosud ve světovém kontextu dostatečně zhodnoceno. Anglický překlad revidované a rozšířené verze knihy Lenky Dolanové, která jejich dílu věnovala svou doktorskou práci na FAMU, představí jejich dílo poprvé komplexním způsobem mezinárodnímu publiku. Kniha je rozšířena o nový úvod od Tomáše Rullera, text je zrevidovaný a rozšířený o další kapitoly věnující se tvorbě této dvojice v posledních deseti letech a práci s vasulkovskými archivy a restaurování instalací Woodyho Vasulky. Publikace je doplněna o kompletní soupis děl Vašulkových a seznam výstav, součástí je také výběr z poezie Woodyho Vasulky. Kniha má bohatou fotografickou přílohu. 

Knihu je možné si zakoupit ve Vašulka Kitchen Brno za 490 korun českých, případně si ji individuálně objednat online. V takovém případě nás prosím kontaktujte na emailovou adresu [obfuscate_1_|104|101|95|111|61|117|88|108|117|105|106|88|100|105|113|98|95|94|110|43|110|105|96]. Ke knižní ceně bude připočteno poštovné.

Anotace k českému vydání (NAMU and JSAF / International Documentary Film Festival, 2011)

Steina a Woody Vasulkovi patří k nejvýraznějším průzkumníkům elektronických audiovizuálních světů umění. Vztah k nástrojům, podomácku vytvářeným, a přitom komplexním, byl pro ně od počátku zásadní; sdílejí s nimi svůj život v ateliérech od New Yorku až po Santa Fe. Místem jejich prvního setkání byla kolej studentů pražské Akademie múzických umění v Hradební ulici a prvním strojem, o němž diskutovali, Steinin moped. Steina se narodila v Rejkjavíku roku 1940, studovala housle a hudební teorii také na HAMU v Praze. Woody, o tři roky starší, jako Bohuslav Vašulka absolvoval katedru dokumentárního filmu na FAMU; pochází z Brna. V roce 1965 spolu emigrovali z tehdejšího Československa do Spojených států. Zde objevili video a brzy začali ohledávat jazyk elektronického média, s využitím oscilátorů, syntezátorů, kolorizérů, různých optických zařízení, procesorů či softwarů. Zabývali se vztahem obrazu a zvuku, přičemž si někdy prohazovali zkušenosti – Woody pracoval se zvukem, Steina s obrazem. Většinu z používaných nástrojů společně se spolupracovníky zkonstruovali či upravili. Klíčová je také jejich činnost organizační – založili divadlo elektronických médií The Kitchen, a působí jako kurátoři a archiváři. Několik let přednášeli na univerzitě v Buffalu, od osmdesátých let obývají adobe – ateliér v novomexickém Santa Fe.

Dílo Vasulkových ve svém celku vypovídá o vztahu umění, vědy a technologie, možnostech a limitech uměleckého výzkumu, roli umělců ve společnosti. Woody je více analytický, mechanik a sběratel kutil, Steinin přístup je hravější a intuitivnější, a v něčem i svobodnější. Woody se v posledních dvaceti letech věnuje robotickým systémům, Steina využívá především záběry islandských přírodních procesů ke komponování prostředí s vícekanálovým obrazem a zvukem.

Ve Woodyho instalacích jsou diváci podřízeni strojům (ty u něj mají nepochybně větší prostor), Steina nabízí pohlcující audiovizuální zkušenosti (umožňuje uvidět jinak neviditelné). Společně se svými ná/stroji neohroženě brázdí vlny nové (utopické) poetiky.

Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...