Karel Otto Hrubý

23. 5. 2016 – 26. 5. 2016

Dům umění

Karel Otto Hrubý

Karel Otto Hrubý
Sympozium v Domě umění města Brna 25. května 2016

V květnu roku 2016 uplyne 100 let od narození významného českého fotografa, pedagoga a publicisty K. O. Hrubého. Jeho odkaz připomene Dům umění města Brna sympoziem, které se soustředí především na autorovu fotografickou tvorbu, ale i na jeho další všestranné aktivity s fotografií související.

K. O. Hrubý (1916 – 1998) byl uznávanou autoritou nejen brněnské fotografické scény, ale i známou osobností soudobé české fotografie, pedagogem, kurátorem a recenzentem výstav fotografií profesionálů i amatérů, autorem literatury o fotografii, organizátorem přednášek, dílen v oblasti amatérské fotografie. Tematický záběr jeho tvorby byl velmi široký, což souviselo jak s jeho počáteční dráhou fotoreportéra v brněnské Rovnosti a později v redakci Květů, tak i s osobními zájmy (jazz, folklor). Věnoval se krajinářské fotografii, portrétu, momentkám s motivy každodenního života, divadelní i aranžované fotografii, dokumentoval městskou krajinu. Vývoj a proměny jeho díla souvisejí s dobovými stylovými trendy, oslovoval jej jeden z nejvýraznějších uměleckých proudů poválečných desetiletí, preferující poetiku všedního dne; Hrubého fotografie byly neoddělitelně spjaty s dobou svého vzniku, reflektovaly aktuální společenskou situaci.

Významný byl jeho podíl na fotografických aktivitách v oblasti profesionální i amatérské fotografie zejména od konce 50. let – K. O. Hrubý byl jednou z vůdčích osobností rady Kabinetu fotografie Jaromíra Funka v Domě pánů z Kunštátu, otevřeném v roce 1958, a spoluzakladatelem fotografické skupiny VOX. V letech 1951 – 1977 vedl a výrazně formoval výuku na oddělení fotografie na brněnské Škole uměleckých řemesel, ovlivnil několik generací fotografů, činných po celé republice. V šedesátých letech byl jedním ze zakladatelů Svazu českých fotografů, v následujícím desetiletí pak Školy výtvarné fotografie SČF, později - Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, organizoval činnost Klubu fotografů města Brna.

Příspěvky teoretiků a fotografů, kteří byli vyzváni k účasti na sympoziu, se zaměří na uvedené aktivity K. O. Hrubého, budou se zabývat jeho pozicí v kontextu české i světové fotografie. Texty přednesené na sympoziu budou následně použity pro publikaci, věnovanou fotografovu celoživotnímu dílu. Pro následující rok 2017 je pak připravována rozsáhlá souborná výstava celoživotního díla K. O. Hrubého v prostorách Domu umění města Brna.

 

Autoři textů a jejich příspěvky:

Antonín Dufek
Karel Otto Hrubý v průsečíku evropských a domácích fotografických snah

Tomáš Pospěch
Recenzní činnost K. O. Hrubého

Lukáš Bártl
Skupina VOX

Miroslav Myška
Pedagogická činnost K. O. Hrubého ( ŠUŘ, IVF SČF, LŠU, přednášky, dílny s amatéry, poroty)

Helena Beránková
Život je krásný. Dílo (i osobnost) K. O. Hrubého pohledem etnografů

Roman Muselík
K. O. Hrubý – kořeny jeho tvorby a tradice české žánrové fotografie

Bohuslava Maříkov
Liptovská rapsodie II – pocta K. O. Hrubému

Pavel Dias
Vzpomínka na K. O. H.

Dana Vitásková
K. O. Hrubý, korespondence


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 4. 5. 2016


Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.