Komentovaná prohlídka v angličtině
Jan Ambrůz

26. 8. 2022 17:00 – 18:00

Jan Ambrůz

Komentovaná prohlídka výstavy Jana Ambrůze s kurátorkou Marikou Svobodovou v anglickém jazyce proběhne v pátek 26. 8. od 17 hodin.

O VÝSTAVĚ

Po delší odmlce představuje Jan Ambrůz, významný představitel současného nefigurativního sochařství a dlouholetý vedoucí ateliéru Sochařství 2 na brněnské Fakultě výtvarných umění při VUT, své nejnovější práce, realizované pro výstavní sály Domu umění. Sochařské objekty a instalace z různých materiálů (skla, železa a dřeva) a rozměrné černé kresby spojuje základní téma, vyjádřené prostřednictvím elementárního tvaru – oválu, který se v materiálových modifikacích a obměnách v jednotlivých dílech objevuje. Ambrůz zde navazuje na svoji dřívější sochařskou tvorbu, založenou na práci se základními geometrickými tvary, objekty a konstrukcemi, s důrazem na povahu zvoleného materiálu a vztahem k prostoru, který je jejich základním předpokladem. Při práci autor často využívá a recykluje materiály svých dřívějších děl a zdůrazňuje tak dočasnost a nestálost hmotných realizací. Redukované tvarosloví Ambrůzovy tvorby je nositelem obecnějších sdělení, vztahujících se k základním otázkám prostoru, řádu, přírodního koloběhu i metafyziky.

Do souvislosti se sochařskou tvorbou bude na výstavě postavena Ambrůzova současná efemérní videotvorba s výjevy přírodních dějů, událostí a prchavých okamžiků, zaznamenávající bezprostřední pozorování okolní přírody, které autor soustavně dokumentuje. Souvisí s jeho dlouholetou aktivistickou a komunitní činností v rámci projektu JinÁkrajina, založeného na kultivaci krajiny, vytváření krajinných sochařských bodů a dalších zásahů do přírody, jimž se od roku 2007 věnuje. Ukazuje ale také hlubší provázanost autorova vztahu k přírodě, včetně jeho ekologických aspektů; Ambrůzovo uvažování o soše, prostoru a krajině se tak spojuje do jednoho nedělitelného celku.

Související

Zavřít
Loading...