Jan Ambrůz

17. 8. 2022 – 30. 10. 2022

Dům umění

Kurátor/ka

Marika Svobodová

Jan Ambrůz

Po delší odmlce představuje Jan Ambrůz, významný představitel současného nefigurativního sochařství a dlouholetý vedoucí ateliéru Sochařství 2 na brněnské Fakultě výtvarných umění při VUT, své nejnovější práce, realizované pro výstavní sály Domu umění. Sochařské objekty a instalace z různých materiálů (skla, železa a dřeva) a rozměrné černé kresby spojuje základní téma, vyjádřené prostřednictvím elementárního tvaru – oválu, který se v materiálových modifikacích a obměnách v jednotlivých dílech objevuje. Ambrůz zde navazuje na svoji dřívější sochařskou tvorbu, založenou na práci se základními geometrickými tvary, objekty a konstrukcemi, s důrazem na povahu zvoleného materiálu a vztahem k prostoru, který je jejich základním předpokladem. Při práci autor často využívá a recykluje materiály svých dřívějších děl a zdůrazňuje tak dočasnost a nestálost hmotných realizací. Redukované tvarosloví Ambrůzovy tvorby je nositelem obecnějších sdělení, vztahujících se k základním otázkám prostoru, řádu, přírodního koloběhu i metafyziky.

Do souvislosti se sochařskou tvorbou bude na výstavě postavena Ambrůzova současná efemérní videotvorba s výjevy přírodních dějů, událostí a prchavých okamžiků, zaznamenávající bezprostřední pozorování okolní přírody, které autor soustavně dokumentuje. Souvisí s jeho dlouholetou aktivistickou a komunitní činností v rámci projektu jinákrajina, založeného na kultivaci krajiny, vytváření krajinných sochařských bodů a dalších zásahů do přírody, jimž se od roku 2007 věnuje. Ukazuje ale také hlubší provázanost autorova vztahu k přírodě, včetně jeho ekologických aspektů; Ambrůzovo uvažování o soše, prostoru a krajině se tak spojuje do jednoho nedělitelného celku.

Výstavu doprovodí monografická publikace představující Ambrůzovu tvorbu od poloviny osmdesátých let do současnosti, včetně projektu jinékrajiny. Zájemci se budou moci zúčastnit několika výprav do Šarov s procházkami po sochařských realizacích v okolí Ambrůzova bydliště.

foto: Polina Davydenko

Doprovodný program

Jan Ambrůz

Jan Ambrůz

16. 8. 2022 18:00 – 21:00

Srdečně zveme na zahájení výstavy Jana Ambrůze v úterý 16. srpna od 18 hodin v Domě umění.

Dům umění

Jan Ambrůz

Jan Ambrůz

26. 8. 2022 17:00 – 18:00

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Marikou Svobodovou v anglickém jazyce

Jan Ambrůz

Jan Ambrůz

7. 9. 2022 18:00 – 19:00

Výstavou provede kurátorka Marika Svobodová společně s autorem.

Dům umění

Jan Ambrůz

Jan Ambrůz

12. 10. 2022 18:00 – 19:00

Výstavou provede kurátorka Marika Svobodová společně s autorem.

Dům umění

Prohlídka jinékrajiny v Šarovech

Prohlídka jinékrajiny v Šarovech

28. 9. 2022 13:00 – 20:00

VYPRODÁNO Prohlídka projektu jinákrajina s Janem Ambrůzem

Prohlídka jinékrajiny v Šarovech

Prohlídka jinékrajiny v Šarovech

21. 10. 2022 14:00 – 21:00

VYPRODÁNO Prohlídka projektu jinákrajina s Janem Ambrůzem

Kultivace krajiny a současné umělecké iniciativy

Kultivace krajiny a současné umělecké iniciativy

25. 10. 2022 18:00 – 19:30

Diskuze představí různé přístupy a formy umělecké praxe se zaměřením na péči o krajinu.

Dům umění

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Partneři

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

Kdykde

České galerie

Respekt

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...