JAKO Z FILMU: ADAPTACE

21. 3. 2018 — 22. 4. 2018

Dům umění

Umělci

[obfuscate_1_|100|92|110|101|95|98|93|57|94|115|108|37|110|103|99|109|97|39|93|120]

pro první stupeň základních škol

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, 21. 3. 2018 – 22. 4. 2018

Délka trvání: 90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 24. 3. dále, 10–18 hod
Cena: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|92|110|101|95|98|93|57|94|115|108|37|110|103|99|109|97|39|93|120]
Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, filmová/audiovizuální výchova, člověk a svět práce
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova
Klíčové pojmy: výroba filmu, text vs. obraz, filmová realita vs. žitá realita, rozvíjení představivosti
Lektorují: Romana Horáková, Lenka Sedláčková

JAKO Z FILMU/JAKO ZE ŽIVOTA
Dozvíme se, jak vzniká hraný film. Budeme tvořit příběhy a rozvíjet obrazovou představivost na základě textových/slovních popisů. Budeme si povídat o oblíbených filmech a filmových scénách. Zkusíme najít „scénu jako z filmu“ v tom, co jsme v poslední době zažili.

Příběhy – z filmu, nebo ze života?
Rozdělíme se do skupinek cca po pěti dětech. Každá skupinka dostane k dispozici fotografie, na nichž budou fotosky/scény z filmu Tomáše Svobody Jako z filmu. Vyzkoušíme, jak různě každá skupinka domyslí filmový/reálný příběh na základě těchto pár scén.
20 min

Prohlídka výstavy s lektorkou alias asistentkou filmové produkce a diskuse o oblíbených filmech (třebas i animovaných) a o tom, jak nám vstupují do života
15 min

Oblíbené místo
Povídáme si o místech, která máme rádi. Zkusíme vyjmenovat to, co je pro ta místa důležité, co je vlastně tvoří. To zapíšeme (nebo nadiktujeme) na jednotlivé karty, které rozmístíme v prostoru podle představy skutečného místa. Rozdělíme se do dvojic – ve dvojici kreslíme místo toho druhého a povídáme si společně o tom, jak bychom se tam cítili my.
30min

Představ si příběh
Sedneme si do kruhu a budeme společně tvořit příběh se zavřenýma očima - navazujeme na sebe po jednotlivých větách. Nakonec příběh každý po svém nakreslí, srovnáváme „obrazové interpretace“.
15 min

Kinosál do kapsy
Poskládáme si papírovou skládačku kinosálu, která je k dostání na pokladně Domu umění, a venku si pak může už každý sám hrát na pochodující kino – vnímat svět jako film.
5 min

Info pro učitele:
V hale Domu umění nabízíme servis kavárny a odpočinkového koutu.

 

pro druhý stupeň základních škol a střední školy

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, 21. 3. 2018 – 22. 4. 2018

Délka trvání: 90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 27. 3. dále, 10–18 hod
Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, filmová/audiovizuální výchova, člověk a svět práce
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova
Klíčové pojmy: výroba filmu, text vs. obraz, filmová realita vs. žitá realita, rozvíjení představivosti
Lektorují: Romana Horáková, Lenka Sedláčková

JAKO Z FILMU
Výchozím bodem pro nás budou základní myšlenky a principy Svobodovy výstavy a jeho celovečerního filmu „Jako z filmu“. Inspirací nám bude také další Svobodova tvorba, ve které je důležité uvažování o vztahu mezi obrazem a textem. To je pro nás stěžejní východisko – rozvíjení imaginace na základě pouze textových popisů. Stejně tak nahlédneme do procesu vzniku hraného filmu.

Prohlídka výstavy s asistentkami filmové produkce (s lektorkami) a diskuse k ní
20 min

Lovit film / námět
Protože z časových a organizačních důvodů není možné rozejít se samostatně po okolí Domu umění, budeme lovit „filmové scény“ v našich hlavách. Půjde nicméně o situace z každodenního života, které nám připadají „jako z filmu“. Každý si zapíše alespoň jednu scénu – pokusíme si vybavit nejrůznější detaily a také zvuky v dané scéně a celkovou atmosféru okamžiku.
5 min

Popsat film / scénář
Ve skupinkách vybereme z našich seznamů vždy jednu nejzajímavější scénu. Základní prvky prostředí a postav napíšeme na jednotlivé karty a rozmístíme po prostoru podle naší představy dané scény. Další skupinka si na základě těchto karet se slovy představí charakter postav a jejich možné jednání, což sepíše na papír ve formě pokynů v závorkách, které bývají součástí klasického scénáře. Další skupinka dostane všechny předchozí informace a na jejich základě vymyslí kus scénáře.
40 min

Točit film / realizace
Naposledy protočíme skupiny tak, aby se každá skupina dostala ke své výchozí scéně. Podle scénáře natočí žáci-herci s vybraným žákem-režisérem danou scénu (kousek filmu). Vybraný kameraman (jeden ze skupiny) to natočí na tablet.
10 min

Vidět film / projekce
Výsledné scény si promítneme a uděláme závěrečnou reflexi celé práce.
15 min

Info pro učitele:
V hale Domu umění nabízíme servis kavárny a odpočinkového koutu.

Kromě edukačního programu si můžete objednat samostatnou komentovanou prohlídku.

 

 

 


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.