Pavel Korbička
Deflection

13. 3. 2019 – 28. 4. 2019

Dům umění

Deflection

Autorská výstava ve spolupráci s Miroslavou Hájek.

Pavel Korbička se ve své práci zabývá úvahami o prostoru, kdy hlavním vyjadřovacím prostředkem je světlo. Pokouší se odkrývat skryté řády a významy konkrétních míst, a v kombinaci s velkoformátovými světlovodivými deskami vpisovat do těchto míst prostory zcela nové, které mění perspektivu vnímání. Vstoupí-li divák dovnitř instalace, ocitne se v pulzujícím světelném labyrintu, který ho může dovést na pokraj vlastní fyzické nerovnováhy a tím k hlubšímu uvědomění sebe sama.

Site-specific projekt, připravený pro brněnský Dům umění, představí zcela nové monumentální světelné instalace, vytvářející protiklad k dominantní symetrii tohoto výjimečného výstavního prostoru. Výstava bude sestávat ze čtyř významově propojených fyzicky přístupných staveb z dutinkového polykarbonátu, nasvětlených barevným neonovým světlem. Barevnost se bude proměňovat s prostorovým členěním galerie, aby docházelo k posilování simultánního kontrastu mezi jednotlivými sály, zároveň bude užito kontrastů studené a teplé barvy, posilujících rozdílnost prostorového vjemu. Výstava bude komponovanou cestou, vedoucí k vnitřní konfrontaci s psychofyzickými faktory vlastního těla, jež jsou přirozeně dány každému z nás.

 

Doprovodný program

DEFLECTION

DEFLECTION

5. 3. 2019 – 12. 3. 2019

Pavel Korbička

Dům umění

DEFLECTION

DEFLECTION

3. 4. 2019 – 10. 4. 2019

Dům umění

DEFLECTION

DEFLECTION

21. 4. 2019 – 28. 4. 2019

Dům umění


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 12. 3. 2019

Partneři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Sponzoři


Zavřít
Loading...