DEFLECTION

21. 4. 2019 – 28. 4. 2019

Dům umění

DEFLECTION

16 h Komentovaná prohlídka výstavy s autorem a historikem umění Vladimírem Beskidem
17, 30 Křest sborníku Prostory - úvahy, autobiografie, rozhovory - Pavel korbička (ed.), Nakladatelství VUTIUM 2019

Kniha PROSTORY je souborem autorských textů, pojednávajících o tématu „prostoru“ z hlediska výtvarného umění, architektury, designu, hudby, literatury a filozofie. Její základ tvoří Přednášky prostorových tvůrců, které se uskutečnily na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a v Domě umění města Brna. Obsahuje celkem 26 textů domácích a zahraničních osobností, jejichž role je v naší kultuře nezastupitelná, a to texty Václava Bělohradského, Evy Eisler, Petera Grahama, Bruce Chao, Magdaleny Jetelové, Ivana Kafky, Václava Kahudy, Richarda Kočího, Stanislava Kolíbala, Matěje Kréna, Václava Krůčka, Milana Kunce, Františka Lesáka, Jiřího Matějů, Pavla Mrkuse, Ivana Palackého, Petra Pelčáka, Jiřího Příhody, Martina Rajniše, Jiřího Surůvky, Jána Studeného, Vladimíra Škody, Aleny Šrámkové, Aleše Veselého, Jindřicha Zeithammla a dosud nepublikovaný rozhovor s Janem Kaplickým. Texty jsou členěny podle žánrů do tří základních celků: Úvah, Autobiografií a Rozhovorů.

      


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 28. 4. 2019


Zavřít
Loading...