BIG LIGHT

7. 12. 2016 – 12. 3. 2017

Dům umění

BIG LIGHT

Dům umění města Brna propůjčuje svůj prostor historického funkcionalistického výstavního pavilonu uměleckému projektu BIG LIGHT pro účely zkušebního provozu její experimentální laboratoře a informačního centra. Po dobu několika nadcházejících měsíců bude výstavní charakter Domu umění přeměněn na zázemí pro vědecké výzkumy v oblasti ohledávání sociologických, psychologických i ryze fyziologických aspektů kontaktu člověka s uměle utvořenými augmentovanými a virtuálními světy, které se paralelně prolínají do každodenního fungování naší společnosti. Akcelerovaný vývoj technologických prostředků, sloužících stále více jako prodloužení možností lidského těla spíše než jako pouhé nástroje, které ovládáme, způsobil, že naše vazby s hmotnou realitou se rozostřují. Vnímání toho, nakolik sami držíme kontrolu nad svým prostředím a do jaké míry jsme naopak zpětně řízeni výdobytky vlastních invencí, je nezřetelné.

Dům umění jako prostor pro prezentaci současné vizuální tvorby se jeví být pro takový pokus ideální, neboť umění dnes vyžaduje velmi pozorného a do značné míry edukovaného diváka, ochotného přistoupit na specifická pravidla hry, jimiž se současná díla řídí. Dalo by se říct, že se umění stalo otázkou víry v něj vložené a důvěry v jeho sdělení. Stejně tak aktivity BIG LIGHT, stojící na pomezí mezi přesnou vědou a jistým iracionálním odevzdáním důvěry v prezentované výsledky, které vyžadují hluboké a otevřené vnímání. Iniciativa BIG LIGHT působí zejména v oblasti vazeb mezi reálným hmotným světem, jeho digitálními variacemi a jejich vzájemnými střety dosaženými pomocí farmaceutických prostředků. Jimi kontroluje proud dosud velmi obtížně řízených nekonečných datových toků, proudících všemi směry skrze globální síť Internetu.

BIG LIGHT predikuje vývoj společnosti, procházející přes kritický bod možného mezinárodního konfliktu, a podílí se na jeho překonání. Stojí tak na pomezí současnosti a vize blízké budoucnosti. Je utopická, zároveň však velmi pevně ukotvená v aktuální existenci.

Klíčové heslo digitální BIG LIGHT Encyklopedie zní:

„BIG LIGHT je globální iniciativa, která je po konci Velké války augmentované reality a jejích důsledcích odpovědná za ochranu, systematizaci a šíření vědění lidstva s využitím rozšířené reality a umělých farmaceutických stimulantů. Prostřednictvím BIG LIGHT máme možnost udržovat spojení s naší historií a posouvat dále nové hranice schopností lidstva porozumět minulosti, současnosti i dnům budoucím a v důsledku toho poskytnout všem občanům právo na rovný přístup k veškerému vědění lidstva. BIG LIGHT začala jako laboratoř pro výzkum lidského chování, během Války byla rozšířena o chemické oddělení, které mělo tehdy zásadní význam při překonání tohoto konfliktu. Později se BIG LIGHT vynořila jako architekt naší současné sociálně-politické struktury.“

Architektem prezentace projektu BIG LIGHT v Domě umění je česko-argentinský umělec Federico Díaz, který byl osloven k vytvoření komunikační platformy pro vzájemnou diskuzi mezi BIG LIGHT a návštěvníky.

V průběhu prezentace dojde k jednoznačnému ozřejmění aktivit iniciativy, stejně jako k ohledávání vzájemných interakcí mezi sdělenou informací a reakcí publika na poznatky, které BIG LIGHT shromažďuje a předává.

Brněnské uvedení projektu BIG LIGHT zahajuje sérii prezentací, která bude pokračovat na jaře příštího roku ve spolupráci s Cambridge University a Westminster University v Londýně.

Prezentace bude doprovázena publikací s texty Franca Bifo Berardiho, Eliase Canettiho, Jena Kratochvila a Matteo Pasquinelliho.

Součástí prezentace BIG LIGHT v Domě umění města Brna jsou performance, které probíhají každý den v otevírací době vždy po dvou hodinách: v 11, v 13, v 15 a v 17 hodin.

V koncentrované podobě, kdy se na místě potká největší počet BIG LIGHT matek a zároveň proběhne interaktivní prezentace s mediátorem BIG LIGHT, Martinem Másílkem, můžete augmentované rituály vidět v termíny:
14. prosince 2016 v 17 h
11. ledna 2017 v 17 h

Komentované prohlídky s Jenem Kratochvilem a Federicem Díazem v tyto termíny:
1. února 2017 v 17 h
8. března 2017 v 17 h

Doprovodný program

BIG LIGHT

BIG LIGHT

5. 12. 2016 – 11. 12. 2016

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

BIG LIGHT

BIG LIGHT

14. 12. 2016

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

BIG LIGHT

BIG LIGHT

9. 1. 2017 – 15. 1. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

BIG LIGHT

BIG LIGHT

30. 1. 2017 – 5. 2. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

BIG LIGHT

BIG LIGHT

6. 3. 2017 – 12. 3. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

BIG LIGHT

BIG LIGHT

21. 12. 2016 – 5. 3. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Člověk Bůh – Homo Deus: Extenze a transformace lidství

Člověk Bůh – Homo Deus: Extenze a transformace lidství

23. 1. 2017 – 26. 1. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Mýtus člověka a jeho smrtelnosti

Mýtus člověka a jeho smrtelnosti

6. 2. 2017 – 9. 2. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

MY

MY

27. 2. 2017 – 2. 3. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Člověk Bůh - Homo Deus: Transformace života na Zemi

Člověk Bůh - Homo Deus: Transformace života na Zemi

20. 2. 2017 – 23. 2. 2017

út – ne 10 – 18 h

Dům umění


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 6. 12. 2016

Partneři

Art+antiques

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Kult

Sponzoři

Dům umění města Brna

Ministerstvo kultury

Jihomoravský kraj

Brno Expat Centre


Zavřít
Loading...