Gisela Weimann
Zůstane můj stín

30. 4. 2014 – 3. 8. 2014

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

Terezie Petišková

Zůstane můj stín

Setkání s tvorbou berlínské umělkyně Gisely Weimann (*1943) inspirovalo kurátorky A. Varteckou, V. Fremlovou a T. Petiškovou k realizaci projektu Grey Gold české a slovenské umělkyně 65+. Výstava G. Weimann Mein Schatten bleibt/Zůstane můj stín v prostorách Galerie J. Krále je tak formulovaná jako pocta umělkyni, její tvorbě i obdivuhodnému entuziasmu. Navíc společné uvedení obou projektů (Grey Gold a Mein Schatten bleibt) nabízí zajímavé srovnání poukazující na paralely a rozdíly v současné tvorbě žen umělkyň 65 +, které dlouho výrazně determinovalo politické uspořádání Evropy sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Jednou z obecných společných rovin tvorby vyzvaných československých umělkyň je orientace na svobodný vnitřní mikro-prostor, který se jim stal inspirací i možností jak žít uprostřed nedemokratických společensko-politických podmínek tehdejšího Československa.


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...