Výsledky Open Callu Brno Artists in Residence pro absolventy FAVU

Hodnotící komise ve složení MgA. Mgr. Bc. Jan Langer, Mgr. Marika Svobodová, MgA. Šárka Telecká, doc. MgA. Filip Cenek a doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph. D. na svém zasedání dne 27. června 2019 vybrala k pobytu v rezidenčním centru Brno Artists in Residence v Domě pánů z Kunštátu uchazeče Tomáše Moravanského.

 

Zavřít
Loading...