Výsledky krajinářsko-architektonické soutěže na úpravu předpolí Domu umění a parku Koliště I

Vítězem krajinářsko-architektonické soutěže na úpravu předpolí Domu umění a přilehlého parku Koliště I, kterou pořádala Kancelář architekta města Brna, se stal návrh architektonického ateliéru M2AU.

Návrh vychází z historické, prostorové a kompoziční podstaty významných městských parků zeleného pásu brněnské okružní třídy. Dům umění chápe jako jedinečnou kulturní veřejnou stavbu, která je součástí parku i kamenného Malinovského náměstí. Návrh je racionálním a ekonomicky přiměřeným pokračováním již založených kompozičních vztahů a principů v lokalitě. Pěší vazby navazují na okružní promenádu parku Koliště II. a ve svém středu dávají vyniknout současným dominantám i novým prvkům v podobě hudebního pavilonu a mobilního schodiště.

Více informací o průběhu a výsledcích soutěže najdete v tiskové zprávě. Všechny soutěžní návrhy budou v březnu 2023 k vidění na výstavě v Domě pánů z Kunštátu.

Zavřít
Loading...