Vojtěch Luksch (CZ)

11. 9. 2023 – 5. 11. 2023

Vojtěch Luksch (CZ)

Pro tvorbu Vojtěcha Luksche (*1992) jsou hlavním námětovým zdrojem počítačové hry. Vybírá si z nich jednotlivé záběry, které převádí do malířské podoby. Výrazově jeho díla přímo odkazují k hernímu prostředí se specifickou grafikou, někdy u nich ponechává postavy a objekty z daných her a zachycuje ironické i drastické děje příběhu, kterého je jako hráč součástí. Jindy se soustředí hlavně na volné krajiny a přírodní prostranství, jejichž podobu vyplývající z nedokonalosti grafiky záměrně zbavuje všech dalších herních prvků. Digitální estetika je pro něj nástrojem, pomocí něhož zkoumá podstatu malby. Nejčastěji maluje na překližky nebo plátno, někdy digitální vizualitu přenáší na vyšívaný podklad. Vybírá si hry z přelomu milénia, které pro něj mají osobní rozměr a zároveň splňují požadavky nedokonalé grafiky s přírodou rozdělenou do fragmentů, s hranatými objekty a podivnými úhly pohledů.

text: Anežka Chalupová

Související

Zavřít
Loading...