Viktor Pivovarov

6. 4. 2022 – 3. 7. 2022

Viktor Pivovarov

IDEÁLNÍ ZAHRADA
program pro 1. stupeň ZŠ a zájmové skupiny (od 5 osob)

Výstava nám pomůže nahlédnout do imaginace umělce Viktora Pivovarova, který v rámci svých ilustrací a maleb často přetváří své okolí do fantaskních bytostí, rostlin a zvířat. Jednotlivé sály výstavy můžeme vnímat jako jedinečné zahrady. V praktické rovině programu se zaměříme na cyklus Zahrady mnicha Rabinoviče, jako na koncept ideální zahrady, která má pomoci člověku od strachu.

PROČ VŠECHNY VĚCI MLČÍ?
program pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a zájmové skupiny (od 5 osob)

Společně si prohlédneme výstavu Zahrady mnicha Rabinoviče a seznámíme se s příběhy v obrazech i tak zvaných albech – specifické umělecké formě. Zaměříme se na Pivovarovu ilustrátorskou tvorbu, která nás bude inspirovat k tvůrčí aktivitě. Pocvičíme vlastní fantazii prostřednictvím ilustrátorské hry. Důležitou součástí programu bude také povídání o umělcově životě a jeho osobnosti, které můžeme jistě označit za stejně zajímavé jako jeho obrazy.

Délka trvání: 90 min, nebo dle domluvy
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a společnost
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova
Klíčové pojmy: malba, ilustrace, fantazie, abstrakce, strach, zahrada, kolektivní vina, cizinec

Rezervace: [obfuscate_1_|100|91|112|106|91|98|92|59|99|111|108|36|112|108|95|109|96|41|98|116]

Poznámka: K výstavě je také možné objednat komentovanou prohlídku (cca 45-60 min. nebo dle domluvy) bez edukačních aktivit.

Související

Zavřít
Loading...