VIDEO VIDÍM ICH SEHE

15. 12. 1994 – 22. 1. 1995

Dům umění, 1. patro

DU 983

Kurátor/ka

Esther Maria Jungo, Katarína Rusnáková, Maria Smolenicka

VIDEO VIDÍM ICH SEHE

Vystavující umělci

Alexander Hahn, Simon Lamunière, Muda Mathis, Tomáš Mašín, Peter Meluzin, René Pulfer, Peter Rónai, Tomáš Ruller, Anna Winteler, Jana Želibská

Obsah archivní složky

pozvánka, katalog, tisková zpráva, texty k výstavě, fotografie výstavy, seznamy vystavených děl, popisky, poznámky k instalaci výstavy, videoprogram, korespondence o realizaci výstavy, potvrzení o zapůjčení a převzetí, celní dokumenty, smlouvy k výstavě, recenze v tisku, poznámky, doplňující materiály

Katalog

Video vidím ich sehe, slovenské, české a švajciarské videoumenie, eds. Esther Maria Jungo, Maria Smolenicka, Gerhard Blättler, Bern 1994, 145 s.

Poznámka

První polovina devadesátých let přinesla v českém prostředí zvýšenou vlnu zájmu o nová média, videa a audiovizuální instalace, která se k nám dostávala se zpožděním, způsobeným především politickou situací a částečně také nedostupností nových technologií a převažující orientací české umělecké scény na tradiční média. Nově zakládané katedry, školy a proměna koncepce výuky na vysokých školách po roce 1989 vedla k otevírání novomediálních ateliérů a rozšířování povědomí a zájmu o nové možnosti elektronického obrazu a nových médií. V roce 1994 proběhlo u nás souběžně několik výstav mapujících tuto oblast: Český obraz elektronický v pražském Mánesu s ukázkou tvorby českých video umělců, včetně Woodyho Vašulky (kurátor Jaroslav Vančát), Videoart 94 – Příroda v pohybu - mezinárodní přehlídka videoartu se zastoupením díla Woodyho Vašulky, Garyho Hilla, Petera Weibla a dalších v pražském Mánesu a Národním technickém muzeu (kurátorka Vlasta Čiháková – Noshiro, Keiko Sei) a třetí ročník mezinárodního sympozia audiovizuálních, performativních a zvukových děl Hermit v Plasích (kurátor Miloš Vojtěchovský). V Moravské galerii v Brně se ve stejném roce uskutečnila první mezinárodní přehlídka ze série výstav Hi-tech umění s názvem Virtual museum/Third hand, kterou pořádal Ateliér Video-Multimedia-Performance z brněnské Fakulty výtvarných umění při VUT s mezinárodním zastoupením a přehlídkou tvorby Woodyho Vašulky. Výstava Video – vidím – ich sehe (název vychází z původního významu latinského slova video), připravená v roce 1994 mezinárodním kurátorským týmem, představila výběr z video tvorby českých, slovenských a švýcarských umělců ve vzájemné konfrontaci. Tento záměr odpovídal aktualizovanému dobovému zájmu o propojování umění bývalého východního bloku se západním diskurzem v nových kulturně politických podmínkách sjednocené Evropy. Přestože video art se ve Švýcarsku na rozdíl od Československa rozvíjel již od konce šedesátých let, došlo na výstavě podle recenzí k symbióze pečlivě kurátorsky vybraných vizuálně výrazných a působivých video instalací, jež vznikaly z větší části přímo pro výstavu. Výběru autorů pro českou a slovenskou stranu se ujala slovenská teoretička a kurátorka Katarína Rusnáková, se zaměřením na významné osobnosti v oblasti multimediální tvorby (akce, performance, instalace, objekty a další), které se video tvorbou již nějakou dobou soustavně zabývaly a používaly osobitý autorský jazyk (Petr Meluzín, Peter Rónai, Jana Želibská, Tomáš Ruller a Tomáš Mašín). Ve výběru švýcarských umělců, který připravily Esther Maria Jundo a Maria Smolenicka z Bernu, se objevili autoři Alexander Hahn, Simon Laminiere, Muda Mathis, René Pulfer a Anna Winteler. V Brně se vedle Hi-tech výstavy jednalo o první výstavu zaměřenou na umění videa a elektronického obrazu. Výstava byla uvedena na několika místech: v Považské galerii umenia v Žilině (14. 9. – 30. 10. 1994), v Domě umění města Brna (15.12. 1994 – 22.1. 1995), v Galérii hlavního města Bratislavy (10. 2. – 26. 3. 1995) a v Kunstmuseu Thun ve Švýcarsku (27. 4. – 6. 5. 1995). Organizačně, technicky a realizačně náročná výstava byla podpořena různými místními institucemi, nadacemi a sponzory včetně švýcarské Nadace Pro Helvetia a švýcarského ministerstva kultury. Na přípravě výstavy v Brně se podílel Dům umění města Brna a Ateliér Video-Multimedia-Performance z Fakulty výtvarných umění při VUT v Brně. Výstavu doprovázel program s video ukázkami českých, slovenských a švýcarských umělců a informačně obsáhlý katalog. (MS)

Obrazová příloha

Copyright 2024 Dům umění města Brna


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...