Vernisáž Umění volá! FaVU

5. 11. 2020 – 5. 11. 2020

Vernisáž Umění volá! FaVU

Vernisáž výstavy proběhne 5. 11. online v 17:00. Připojit se můžete na TOMTO odkazu.

Cílem projektu je zprostředkovat široké veřejnosti informace o tom, co to je současné umění a co to znamená studovat umění, ve všech jeho podobách. Výstava spolupracujících uměleckých škol se soustředí na tematizování samotného faktu, že se jedná o školy, které vyvíjejí svoji činnost ve městech, která nejsou vždy centrem kulturního, společenského nebo ekonomického dění. Umělecké školy v jednotlivých městech významně ovlivňují atmosféru a chod města a zároveň charakter měst se promítá do prostředí škol. Okolnost, že se umělecká škola nachází mimo centrum, je v některých ohledech omezující, ale zároveň vytváří neopakovatelný ráz a mimořádné podmínky.
Zachycení specifičnosti jednotlivých uměleckých škol je podpořeno i členěním výstavy podle měst, ve kterých se školy nacházejí (Brno, Zlín, Ostrava, Opava, Liberec, Ústí nad Labem). Základem je kurátorský výběr diplomových prací letošních absolventů. Každý „školní oddíl“ je doplněn prací vybraného pedagoga, který ve své tvorbě tematizuje město, v němž daná škola působí.

Zastoupené školy a vystavující pedagogové:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění - Pavel Korbička
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací - Petr Stanický
Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a designu - Jan Stolín
Ostravská univerzita, Fakulta umění - Daniel Balabán
Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem - Michaela Thelenová
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie - Dita Pepe
Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Andrea Mužíková

Výstavu doplní komentované prohlídky s kurátorem výstavy a vybranými vystavujícími umělci.

Související

Zavřít
Loading...