Videomapping
Vasulka Live Archive

20. 12. 2021 18:00 – 20:30

Dům umění

Vasulka Live Archive

Ve spolupráci s TIM MU a Domem umění města Brna.

Srdečně zveme na videomappingovou projekci VASULKA LIVE ARCHIVE, která pomocí databázové imaginace s vizualizacemi analytické práce poskytne nový pohled na tvorbu Steiny a Woodyho Vašulkových.

Videomapping bude promítán na čelní fasádu Domu umění města Brna (Malinovského náměstí 2a, 602 00 Brno) 20. prosince ve třech časových intervalech: v 18:00–18:30, 19:00–19:30, 20:00–20:30. 

Credits:
Kurátorka: Jana Horáková
Režie a kreativa: Jiří Mucha
Programátor: Tomáš Carda 
Umělá inteligence: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny LUCID)
Zvuková postprodukce: Roman Sevčík
Pronájem a instalace projekční techniky: David Zaorálek a David Šamánek (Spectrum Brands)
Technická podpora: Pavel Daněk (Dům umění)

Projekce je výstupem projektu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví, který reaguje na dynamické změny v oblasti archivní a muzejní praxe v důsledku celosvětového trendu digitalizace kulturního dědictví, především na pokračující digitalizaci archivů uměleckých děl a jejich on-line zpřístupnění. Neomezuje se jen na uspořádání obsahu archivu s pomocí tradičních knihovnických nástrojů, ale zkoumá také potenciál digitálních technologií pro inovativní způsoby práce s archiváliemi a interaktivní zprostředkování kulturního dědictví veřejnosti. Konkrétně se jedná o využití umělé inteligence v podobě strojového či hlubokého učení umělých neuronových sítí při analýze audiovizuálních děl  a vývoj rozhraní pro interaktivní zprostředkování obsahu archivu v on-line prostředí a v podobě instalace ve fyzickém prostoru Domu umění města Brna. V rámci projektu je tímto způsobem zpracováván archiv průkopníků umění videa světového formátu Woodyho a Steiny Vašulkových, jenž je v majetku Vašulka Kitchen Brno – Centra umění nových médií se sídlem v Domě umění města Brna. 

Videomapping Vasulka Live Archive se koná v rámci projektu Media Art Live Archive: Intelligent interface for interactive cultural heritage mediation (MediaArtLiveArchive, TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...