Vašulka Live Archive / Interfaces

17. 2. 2022 – 24. 3. 2022

Dům umění

Kurátor/ka

Jana Horáková, Jiří Mucha

Vašulka Live Archive / Interfaces

Výstavní triptych Vasulka Live Archive / Interfaces, jehož první část, velkoformátový videomapping na fasádu Domu umění, byl promítnut na závěr roku 2021, ve druhé části pokračuje výstavou imerzní virtuální reality, do které se budou návštěvníci moci ponořit prostřednictvím VR brýlí, a vícekanálovou projekcí Machine dreaming, rozkládající videa Vašulkových v pseudo-kognitivních procesech performovaných umělou inteligencí. Třetí část expozice tvoří web Machine Vision s unikátními funkcemi, který je online přístupný na internetu. počítači, tabletu, či telefonu. Triptych nabízí různé pohledy na práci umělých neuronových sítí při ikonografické analýze videí manželů Vašulkových.

V jádru projektu Vasulka Live Archive je experimentování s umělou inteligencí v uměnovědném výzkumu. Zaměřuje se nejen na využití funkcionalit inteligentních softwarů (image recognition technologies) pro ikonografický výzkum tvorby Vašulkových, ale zkoumá také různé možnosti vizualizace výsledků práce umělé inteligence. 

Vasulka Live Archive / Interfaces není výstavní projekt ve smyslu prezentace nových obrazů nebo remaků tvorby Vašulkových. Pozornost návštěvníků vede k novým  typům rozhraní k obsahu archivu Vašulkových, které autoři projektu vyvinuli. Jedná se o epistemologické nástroje (nové kulturní formy spojené s rozšířením informačních a komunikačních technologií), které poskytují „nové způsoby přístupu k informacím a manipulace s nimi. Jejich techniky zahrnují hypermédia, databáze, vyhledávače, dolování dat, zpracování obrazu, vizualizace a simulace" (Manovich 2003, p. 23).

Zatímco zvolený formát výstavního triptychu má disperzní charakter a je možné se s jednotlivými výstupy seznamovat asynchronně, výstava je jedinečnou příležitostí pro jejich představení těchto rozhraní vedle sebe, ve vzájemných vztazích a v širším kontextu. Návštěvníci se seznámí s tvorbou Vašulkových, zasazenou do prostředí laboratoře zasvěcené výzkumu vynořující se disciplíny – „ikonografie věku umělé inteligence" (Spratt, 2017, s. 12).

Těžištěm výzkumného projektu je web Vasulka Live Archive, zejména jeho analytická část Machine Learning, která je specificky designovaným rozhraním k obsahu archivu Steiny a Woodyho Vašulkových, umožňujícím prohledávat korpus audiovizuálních děl této umělecké dvojice, jak dle standardních identifikátorů (autor, název díla, rok), tak zejména s využitím speciálně netrénovaných umělých neuronových sítí, které dokážou filtrovat obsah archivu z hlediska opakujících se obrazových a zvukových objektů.

Vícekanálová projekce se skládá z vizualizace zvolených vrstev modelu klasifikační neuronové sítě. Obrazce tedy vznikají vložením snímku do sítě, která je nerozloží do vektoru klasifikačních hodnot, proces je ukončen dříve a částečně rozložený obraz se následně vizualizuje pomocí knihovny Lucid. Čím hlouběji necháme obraz do sítě projít, tím intenzivněji se jeho podoba změní na ireálnou.⠀

VASULKA LIVE ARCHIVE - VIRTUÁLNÍ REALITA

Speciálně pro využití ve vnitřních prostorech galerie Vašulka Kitchen Brno byla vytvořena plně imerzní virtuální realita, do které byly přeneseny funkcionality webu Vasulka Live Archive.  Virtuální prostředí díky tomu poskytuje návštěvníkovi zážitek ´kybernauta´ nořícího se do výstavního prostoru Vasulka Kitchen Brno, do kterého je namapována sekce webu Strojové vidění / Machine Vision, a volného prostoru vesmíru, v němž jsou videa umístěna jako vesmírná tělesa. S videi je možné manipulovat (přemisťovat, přibližovat, oddalovat, zvětšovat či zmenšovat) a přehrávat je.⠀

Nedílnou součástí výstavy bude také série přednášek autorského týmu, v nichž budou postupně představeny jednotlivé fáze a popsány aspekty interdisciplinárního projektu.

3.3.

16–17.30 h - studio: doprovodný program k výstavě Vasulka Live Archive: Virtuální realita (Chamit Abdulvaliyev) a videomapping (Jiří Mucha, Jana Horáková)

/ 30 + 30 min. přednášky, diskuse 

17.3.

16–17.30 h - doprovodný program k výstavě Vasulka Live Archive: AI software a Machine dreaming (Pavel Sikora, Štěpán Miklánek) / 30 + 30 min. přednášky, diskuse

Autorský tým:

Kurátoři: Jana Horáková, Jiří Mucha  
Postprodukce audiovizuálních materiálů: Jiří Mucha  
Program umělé inteligence a vizualizace: Pavel Sikora, Štěpán Miklánek (s využitím knihovny Lucid a TensorFlow)  
Web design: Dušan Barok  
​Virtuální realita: Chamit Abdulvaliyev

Reference:

Manovich, Lev (2003). New Media from Borges to HTML, in: New Media Reader, ed. By Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort. Cambridge – London: MIT Press, 2003,
p. 13–25, p. 23. 
Alexander Mordvistev, Christopher Olah, and Mike Tyka (2015). Inceptionism: Going Deeper into Neural Networks, Google AI Blog. Online: https://ai.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural....
Spratt, Emily L. (2017). Dream Formulations and Deep Neural Networks: Humanistic Themes in the Iconology of the Machine-Learned Image, in: Critical Approaches to Digital Art History, ed. by Angela Dressen and Lia Markey, in: kunsttexte.- de, Nr. 4, 2017 (15 pages).  
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19403 ; DOI: 10.18452/18693

O autorech:

Jana Horáková je docentkou umění nových médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde působí jako garantka studijních programů Teorie interaktivních médií a Digitální kultura a kreativní průmysly. Již několik let se věnuje zkoumání využití nových médií v uměnovědném výzkumu se zaměřením na umění nových médií. Za první vstup do této tématiky může být považována studijní publikace Úvod do softwarových studií (2014), v níž popsala transformační vliv umělecké praxe (software art, code works, live coding performances, artistic viruses aj.) na akademickou, teoretickou disciplínu umění nových médií. V roce 2017 a 2018 realizovala ve spolupráci se svým diplomantem Jiřím Muchou, pramenným výzkumem podloženou, rekonstrukci jedné z prvních výstav počítačového umění vůbec (Computer graphic, 1968, kurátor: Jiří Valoch, Dům umění města Brna), a to s využitím plně imerzní virtuální reality. Virtuální expozice Computer Graphic Re-visited byla představena v Domě umění města Brna (2017, 2018) a na festivalu Ars Electronica v rakouském Linci (2018), výsledky projektu byly publikovány v prestižním americkém časopise IEEE (2019). V letech 2018-2022 vede výzkumný tým pracujíci na projektu Media Art Live Archive podpořeném TA ČR, jehož hlavní výstupy jsou na výstavě prezentovány.

Jiří Mucha v roce 2018 absolvoval Teorii interaktivních médií Masarykovy univerzity. Ve své závěrečné diplomové práci pod vedením Jany Horákové rekonstruoval významnou výstavu Computer Graphic (1968) brněnského kurátora Jiřího Valocha. Výsledky archivního výzkumu v témže roce společně prezentovali v Domě umění města Brna ve formě virtuální reality a v roce 2021 představili na mezinárodním festivalu Ars Electronica v Rakousku. Jiří Mucha působí jako režisér a scénárista autorských audiovizuálních projektů vlastního studia MUCHA.

Výstava je součástí projektu Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (č. TL02000270) spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu ÉTA. Vašulka Kitchen Brno byla spolu s Domem umění města Brna aplikačním garantem projektu.  

Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...