V PRACHU SE PROSTŘELA DUŠE MOJE

18. 2. 2019 – 18. 2. 2019

Umělci

Jiří Pikous

Jiří Pikous je absolventem Fakulty výtvarných umění VUT v Brně,

kde v roce 2004 absolvoval v Ateliéru malby Jiřího Načeradského;
žije a pracuje v Tišnově.
Jeho převážně figurativní malby a kresby reflektují situace všedního
života spojené s konkrétními vizuálními zkušenostmi i s podněty
souvisejícími se vzpomínkami a představami, momentálním
nápadem. Motivy jeho akvarelů, kvašů, temper a olejomaleb
vycházejí z každodenních vjemů, nejsou však jejich realistickým
záznamem, ale evokují i obecnější významové polohy, různé
životní situace, v nichž lze nacházet i symbolický význam. Jiří
Pikous pracuje s expresivní tvarovou i barevnou zkratkou, přičemž
volba techniky vychází ze spontánního rozhodnutí, ze situace
předcházející vzniku kresby nebo malby. Námětově široké spektrum
prací souvisí s autorovou otevřeností nejrůznějším impulzům,
výsledkem je volná imaginativní malířská interpretace reálných
i fiktivních jevů. Jejich tematická návaznost není účelová, vzdálená
konceptuálnímu záměru, ale jak autor sám uvádí: „Jako určitý
program by bylo možné chápat zarputilost každodenního úsilí,
avšak bez ambicí po jeho manifestaci. Tomu odpovídá název výstavy,
který ukazuje na určitou odevzdanost a snahu o upřímnost.“

Vernisáž: 18. 2. 2019

Zavřít
Loading...