Tvárnice Martina Zeta byla přestěhována z Brna do Prahy

Ve čtvrtek 17. prosince proběhlo stěhování rozměrné plastiky Tvárnice Martina Zeta z Brna do Prahy. Objekt původně vznikl pro přehlídku umění ve veřejném prostoru Brno Art Open v roce 2019 (kurátorky: Zuzana Janečková, Katarina Hládeková, Marika Kupková, a Markéta Žáčková), který v letních měsících jako bienále pravidelně pořádá Dům umění města Brna. K přemístění Tvárnice došlo díky spolupráci umělce, Galerie hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Domu umění města Brna, který se pravidelně pokouší zajistit zachování a nové umístění výjimečných uměleckých děl, která pro přehlídku BAO vzniknou.

Betonové dílo o rozměrech 3 x 3 metry a váze kolem 35 tun, které dosud stálo na louce před Dolním nádraží v Brně, bylo vyzdviženo, převezeno do Prahy a zde zasazeno do prostoru mezi starou a novou budovou Národního muzea na Václavském náměstí. Zůstane zde do konce roku 2022, kdy se plánuje jeho trvalé umístění na sídliště Pankrác 2.

Rozhodnutí situovat Tvárnici do tzv. Muzejní oázy a na pankrácké sídliště v Praze má své opodstatnění. Objekt je totiž přímou citací jiné, malé tvárnice, kterou zhotovil v 70. letech sochař Miloš Zet, otec Martina Zeta, pro dělící dekorativní zeď právě na Pankráci 2. Miloš Zet byl významnou osobností oficiální české umělecké scény druhé poloviny dvacátého století, který se ve své tvorbě zabýval především vytvářením plastik a stavebních prvků pro veřejný prostor. Nové dílo Martina Zeta připomíná kontinuitu naší současnosti, která má mimo jiné kořeny jak v nedávné totalitní historii, tak v moderním názoru na architekturu a uspořádání městského prostoru. Umístění Tvárnice Martina Zeta poblíž Národního muzea může být vnímáno i jako příspěvek k aktuální debatě o brutalistní architektuře, a to nejen ze své vlastní povahy, ale i z toho pohledu, že nedaleko vybrané lokace u Národního muzea stával Transgas, jedna z vůbec nejznámějších brutalistních budov na našem území. Právě debata kolem jeho zbourání otevřela téma ochrany těchto památek v širším společenském diskurzu. (Více o plastice Tvárnice a díle sochaře Miloše Zeta poskytne publikace Martina Zeta, Miloš Zet. Zdi, sokly a makety, vydaná Spolkem přátel Domu umění města Brna ve spolupráci s Domem umění m. Brna v roce 2019.)

Uskutečnění instalace Tvárnice na Václavské náměstí vzniklo jako součást projektu SOKL a programu Umění pro město. Projekt SOKL je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Galerií hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a je zaměřen na dočasné instalace v městském prostoru v rezidenčním lokalitách. Programem Umění pro město vedení města Prahy podporuje současné umění ve veřejném prostoru. Autorem řešení umístění Tvárnice mezi budovami Národního muzea je ing. arch. Jakub Hendrych z IPR.


Partneři


Zavřít
Loading...