Tomáš Svoboda

21. 3. 2018 – 20. 5. 2018

Jako z filmu: Adaptace

Tomáš Svoboda

PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Jako z filmu / Jako ze života
Dozvíme se, jak vzniká hraný film. Budeme tvořit příběhy a rozvíjet obrazovou představivost na základě textových/slovních popisů. Budeme si povídat o oblíbených filmech a filmových scénách. Zkusíme najít „scénu jako z filmu“ v tom, co jsme v poslední době zažili.

Příběhy – z filmu, nebo ze života?
Rozdělíme se do skupinek cca po pěti dětech. Každá skupinka dostane k dispozici fotografie, na nichž budou fotosky/scény z filmu Tomáše Svobody Jako z filmu. Vyzkoušíme, jak různě každá skupinka domyslí filmový/reálný příběh na základě těchto pár scén.
20 min

Prohlídka výstavy s lektorkou alias asistentkou filmové produkce a diskuse o oblíbených filmech (třebas i animovaných) a o tom, jak nám vstupují do života
15 min

Oblíbené místo
Povídáme si o místech, která máme rádi. Zkusíme vyjmenovat to, co je pro ta místa důležité, co je vlastně tvoří. To zapíšeme (nebo nadiktujeme) na jednotlivé karty, které rozmístíme v prostoru podle představy skutečného místa. Rozdělíme se do dvojic – ve dvojici kreslíme místo toho druhého a povídáme si společně o tom, jak bychom se tam cítili my.
30min

Představ si příběh
Sedneme si do kruhu a budeme společně tvořit příběh se zavřenýma očima - navazujeme na sebe po jednotlivých větách. Nakonec příběh každý po svém nakreslí, srovnáváme „obrazové interpretace“.
15 min

Kinosál do kapsy
Poskládáme si papírovou skládačku kinosálu, která je k dostání na pokladně Domu umění, a venku si pak může už každý sám hrát na pochodující kino – vnímat svět jako film.
5 min

Info pro učitele:
V hale Domu umění nabízíme servis kavárny a odpočinkového koutu.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 24. 3. dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|110|107|97|98|92|57|100|117|108|36|110|109|101|109|96|39|99|122]

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, filmová/audiovizuální výchova, člověk a svět práce

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
výroba filmu, text vs. obraz, filmová realita vs. žitá realita, rozvíjení představivosti

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková

PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Jako z filmu
Výchozím bodem pro nás budou základní myšlenky a principy Svobodovy výstavy a jeho celovečerního filmu „Jako z filmu“. Inspirací nám bude také další Svobodova tvorba, ve které je důležité uvažování o vztahu mezi obrazem a textem. To je pro nás stěžejní východisko – rozvíjení imaginace na základě pouze textových popisů. Stejně tak nahlédneme do procesu vzniku hraného filmu.

Prohlídka výstavy s asistentkami filmové produkce (s lektorkami) a diskuse k ní
20 min

Lovit film / námět
Protože z časových a organizačních důvodů není možné rozejít se samostatně po okolí Domu umění, budeme lovit „filmové scény“ v našich hlavách. Půjde nicméně o situace z každodenního života, které nám připadají „jako z filmu“. Každý si zapíše alespoň jednu scénu – pokusíme si vybavit nejrůznější detaily a také zvuky v dané scéně a celkovou atmosféru okamžiku.
5 min

Popsat film / scénář
Ve skupinkách vybereme z našich seznamů vždy jednu nejzajímavější scénu. Základní prvky prostředí a postav napíšeme na jednotlivé karty a rozmístíme po prostoru podle naší představy dané scény. Další skupinka si na základě těchto karet se slovy představí charakter postav a jejich možné jednání, což sepíše na papír ve formě pokynů v závorkách, které bývají součástí klasického scénáře. Další skupinka dostane všechny předchozí informace a na jejich základě vymyslí kus scénáře.
40 min

Točit film / realizace
Naposledy protočíme skupiny tak, aby se každá skupina dostala ke své výchozí scéně. Podle scénáře natočí žáci-herci s vybraným žákem-režisérem danou scénu (kousek filmu). Vybraný kameraman (jeden ze skupiny) to natočí na tablet.
10 min

Vidět film / projekce
Výsledné scény si promítneme a uděláme závěrečnou reflexi celé práce.
15 min

Info pro učitele:
V hale Domu umění nabízíme servis kavárny a odpočinkového koutu.

Kromě edukačního programu si můžete objednat samostatnou komentovanou prohlídku.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 27. 3. dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, filmová/audiovizuální výchova, člověk a svět práce

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
výroba filmu, text vs. obraz, filmová realita vs. žitá realita, rozvíjení představivosti

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|110|107|97|98|92|57|100|117|108|36|110|109|101|109|96|39|99|122]


Zavřít
Loading...