Tomáš Ruller

13. 9. 2017 – 12. 11. 2017

Perform-made / Odolné okamžiky

Tomáš Ruller

PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Kdo je to performer?
V edukačním programu se budeme zabývat akčním uměním, jeho vývojem od pravěkých rituálů až po současné performativní aktivity prezentované přes internet. Na příkladu práce Tomáše Rullera se pokusíme odpovědět na otázky kdo je to performer nebo co vše vlastně může být (nejen akčním) uměním. Vyzkoušíme si akční cvičení a zahrajeme si akční hry. Zamyslíme se nad tím, co je to rituál, co znamenal v minulosti a dnes.

Umění akce
Nejprve si výstavu sami prohlédneme. Pokusíme se pochytit hlavní témata výstavy.
Povíme si něco víc o akčním umění. Kdo je to performer? Co všechno vlastně může být taková performance? A může být uměním něco co nemá žádnou formu, nezůstane o tom žádný hmatatelný důkaz?

Performerem dle návodu
Vyzkoušíme si pár jednoduchých akčních cvičení a her podle zadání. Inspirujeme se Jiřím Kolářem a Ladislavem Novákem a jejich pohybovými básněmi, jejichž „přednes“ spočívá hlavně ve fyzickém vyjádření vlastním tělem.
Jaké cvičení si vyzkoušíme za nás rozhodne náhoda, jejich zadání budeme losovat.

Naše rituály
Pokusíme se přijít na to, co je to rituál. Co všechno může jím může být? Povíme si o tom, jak různé druhy umění (výtvarné, hudba, tanec atd.) byly nejprve jedním společným rituálem. Zamyslíme se nad tím, jaké rituály máme v našem vlastním životě a zkusíme je jednoduše zaznamenat. Každý na jeden list papíru nakreslí jakýkoli rituál, kterého byl nebo je součástí. Kresby nakonec sešijeme a vytvoříme tak naši třídní rituální knihu.

Portrét nikoho
Program uzavřeme společnou akcí, kdy se pokusíme vytvořit společný portrét nikoho. Inspiraci, jak takový portrét může vypadat, najdeme u Tomáše Rullera a jeho „neviditelných selfie".

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 25. 9. 017 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova

Klíčové pojmy:
akční umění, performance, nemateriální umění, rituál,

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková

PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Kdo je to performer?
V edukačním programu se budeme zabývat akčním uměním, jeho vývojem od pravěkých rituálů až po současné performativní aktivity prezentované přes internet. Na příkladu práce Tomáše Rullera se pokusíme odpovědět na otázky kdo je to performer nebo co vše vlastně může být (nejen akčním) uměním. Z Rullerovy tvorby se zaměříme zejména na témata identity a převleku. Zamyslíme se nad tím, co by mohly být rituály dnešní doby, na které volně zareagujeme společnou živou akcí.

Umění akce
Nejprve si výstavu sami prohlédneme. Pokusíme se pochytit hlavní témata výstavy.
Povíme si něco víc o akčním umění. Kdo je to performer? Co všechno vlastně může být taková performance? A může být uměním něco co nemá žádnou formu, nezůstane o tom žádný hmatatelný důkaz? Může tedy být uměním třeba jen myšlenka nebo příspěvek na facebooku?

Performerem dle návodu
Vyzkoušíme si pár jednoduchých akčních cvičení podle zadání. Inspirujeme se Jiřím Kolářem a Ladislavem Novákem a jejich pohybovými básněmi, jejichž „přednes“ spočívá hlavně ve fyzickém vyjádření vlastním tělem.

Fenomén převleku
Z tematických celků výstavy se zaměříme zejména na téma identity. Zamyslíme se nad tím, proč je maska nebo převlek důležitou pomůckou pro Tomáše Rullera a jiné umělce. Jak takové masky v každodenním životě ovlivňují naše představy o druhých? Jak vnímáme paní s šátkem na hlavě dnes a jak před sto lety? Co může znamenat selfie člověka s černou kuklou na hlavě?

Rituály naší doby
A jak masky souvisí s rituály? Co je to rituál? Co by tak mohly být rituály naší doby? Na základě debaty se každý pokusí vymyslet návod nebo scénář pro performance, která se nějakým způsobem vyjadřuje k aktuálnímu tématu nebo problému, který ho zajímá. Akci můžeme ihned vykonat a nebo ponechat návod v expozici pro návštěvníky výstavy.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 25. 9. 017 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti:
člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova k myšlení v globálních souvislostech, mediální výchova

Klíčové pojmy:
akční umění, performance, nemateriální umění, rituál, komunikační technologie

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|108|105|94|98|92|55|98|114|108|36|108|107|98|109|96|37|97|119]


Zavřít
Loading...