Tomáš Ruller: PERFORM-MADE

15. 3. 2022 18:00 – 20:00

Dům umění

Tomáš Ruller: PERFORM-MADE

Vašulka Kitchen Brno si dovoluje Vás pozvat na křest monografie Tomáš Ruller PERFORM-MADE / Odolné okamžiky vydanou nakladatelstvími VUTIUM & KANT ve spolupráci s Domem umění města Brna, GHMP v Praze a Alšovou jihočeskou galerií. Knihu představí autor spolu s editorem Dušanem Brozmanem a dalšími spoluautory textů, fotografy a spolupracovníky.

Monografie Tomáše Rullera Perform-made / Odolné okamžiky je prvním souhrnným zhodnocením jeho více jak čtyřicetileté umělecké tvorby. Dílo Tomáše Rullera, který patří k významným představitelům akčního umění a video umění, hodnotí přední čeští a zahraniční teoretikové umění z různých perspektiv a v různých kontextech. Dobové i současné texty v tematickém členění analyzují jednotlivé Rullerovy performance i obecné principy jeho přístupu, zprostředkovávají jejich význam i nadčasový charakter a také vydávají obecnější svědectví o dosud nedostatečně reflektované oblasti českého umění performance. Nedílnou součástí knihy je bohatá, často velmi unikátní, fotografická dokumentace a autorovy osobité úvahy a reflexe vlastní tvorby. Kniha vychází v česko-anglické jazykové mutaci.

Editoři: Pavel Liška, Dušan Brozman, Tomáš Ruller

Texty: Pavel Liška, Dušan Brozman, Hana Rousová, Zdeněk Neubauer, Pavlína Morganová, František Šmejkal, Alena Loučanská, Grzegorz Dziamski, Igor Zhoř, Zdeňka Gabalová, Zygmunt Piotrowski, Boris Nieslony, Noriko Nashimoto, Miloš Vojtěchovský, Elisabeth Jappe, Rob La Frenais, Barbara Benish, Vlasta Čiháková-Noshiro, Ludvík Hlaváček, Nicola Hodges, Chris Hill, Katarína Rusnáková, Slávka Svěráková, Petr Nedoma, Grzegorz Borkowski, Antonín Dufek, Jan Zálešák, Jana Písaříková, Edith Jeřábková, Tomáš Ruller

Překlady: Irma Charvátová, Vilma Mikesková, Jennifer De Felice, Vít Bohal, Lucie Kellnerová Kalvachová, George Komrower, Xuefei Zhang, Tomáš Ruller

Korektury: Megan Bedell 

Redakce: Eva Erbenová

Fotografie: Jana Preková, Hana Hamplová, Bohdan Holomíček, Dušan Šimánek, Karel Kuklík, Petr Faster, Jiří Dobrovolný, Jacek Kulm, Ondrej Berta, Ľubo Stacho, Tono Stano, Peter Moore, Bruce Checefski, Kim Levin, T. C. Chan, Esmeralda Pérez Tamiz, Gustavo Alvarez Lugo, Marcel Rozhoň, Tomáš Ruller 

Úprava: Studio Pixle

Monografii naleznete k zakoupení také na následujících webových stránkách:

http://www.kant-books.cz/cs/publikace/tomas-ruller-perform-made/
https://www.vut.cz/vutium/aktuality-f86428/pripravujeme-tomas-rulller-perform-made-odolne-okamziky-d221249


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...