Tomáš Moravanský (CZ/SK)

15. 9. 2019 – 15. 11. 2019

Tomáš Moravanský (CZ/SK)

Tomáš Moravanský je panelákové dítě devadesátého prvního roku z Dubnice nad Váhom. Je absolventem Ateliéru Intermédia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde získal magisterský titul a kde momentálně žije. Jeho tvorba je v široké škále povahy interdisciplinární. Moravanský je vizuální a zvukový umělec, skladatel, multiinstrumentalista, choreograf, filmový a scénický režisér, fotograf a mediátor. Ve své práci často rozpracovává motiv osobní, emocionálně zabarvené exprese na konceptuálním pozadí a jako autor se hlásí k linii tzv. "romantického konceptualismu". Jeho tvorbu provázejí kriticko-analytické reflexe s oporou v odborné literatuře, filosofii, sociologii a také psychoanalýze. Tvoří v cyklech a sériích, kdy stejně střídá formální přístupy na základě obsahu a vlastního vývoje. Jeho práce jsou význačné množstvím spoluprací s různými jednotlivci, přizýváním si hostů k vytváření kolektivů z interpretů různých oborů a žánrů. Tyto hostování je možné nejčastěji vidět a slyšet v jeho hudebním projektu vystupujícím pod pseudonymem Panáčik (od 2007). Jeho hudební tvorba se pohybuje na poli současné vážné hudby, iritujícího popu, polyfonní hudby, experimentálních koláží a elektroniky. V koncertním provedení vystupuje jako hudební a scénická performance, kterou označuje jako "audio-visual romance". Je autorem krátkých filmů, videoklipů, divadelních her, galerijních instalací a intervencí do veřejného prostoru. Momentálně připravuje libreto jako režisér a autor námětu k opeře pro Janáčkovu Operu NDB. Současně od roku 2017 pracuje na souborech propojených galerijních projektů, představení a krátkých filmů pod zastřešujícím názvem Still Live, ve kterém zkoumá a pracuje s tématy každodennosti, psychologie pohybu a kulturou individualismu ve vztahu k fenomenologii. Je spoluzakladatelem a členem intermediální skupiny a občanského sdružení INSTITUT INSTITUT (2018), která sdružuje aktéry různých výrazů a médií v diskuzi, kritice, výzkumu a současné tvorbě se záměrem podpory vzniku a prezentace individuálního a kolektivního díla.

Zavřít
Loading...