Thousand Plateaus

2. 10. 2021 19:00 – 21:00

Dům umění

Thousand Plateaus

IKG – MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ FÓRUM

Sjezd členů IKG (Internationales Künstler Gremium) je specifická forma akcí, které oscilují mezi konferencí, debatou, výstavou, přátelským setkáním a poznáváním nových pozic kulturního života vždy v jiné zemi. Poskytuje prostor pro konfrontaci rozdílných stanovisek, názorů a inspirativních představ umělců, kurátorů a teoretiků v otevřené diskuzi. V posledních letech jsou pořádána pravidelná intenzivní setkávání, debaty a výstavy – jedním z nich bude i letošní konference členů IKG v Domě umění města Brna v době od 1. do 3. října 2021. Zájem jejích účastníků se soustředí na současnou situaci výtvarné kultury v České republice i její vztah k mezinárodní umělecké scéně, na historii a aktuální projekty Domu umění města Brna. Součástí zasedání bude ohlédnutí za činností IKG v minulém roce i připomenutí současných aktivit, výhledové vize, volba nového představenstva a nových členů. V rámci konference bude otevřena i krátkodobá výstava členů IKG v hale Domu umění. Během pobytu v Brně budou mít členové IKG možnost navštívit i některé ateliéry a výstavní síně, seznámit se s brněnskou architekturou a významnými kulturně-historickými objekty. 


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...