Theodor Pištěk

25. 9. 2019 – 12. 1. 2020

Angelus

Theodor Pištěk

Pan Theodor
Ještě před samotným vstupem do výstavních sálů si krátce představíme osobnost Theodora Pištěka a seznámíme se s profesními „rolemi“, které v životě vystřídal. Jak myslíte, že může vypadat obraz namalovaný automobilovým závodníkem? A držitelem filmového Oscara za kostýmní výpravu?

Ve výstavě
Společně se projdeme výstavou. Povídáme si o dílech, která nás nejvíce zaujala, stejně jako o celkovém charakteru a myšlence výstavy přiměřeně jednoduchou formou, využíváme volných asociací. Přemýšlíme nad náměty jednotlivých obrazů, všímáme si rozdílných technik malby a toho, co dělá dílo působivým. Zapřemýšlíme také nad rozdíly mezi vnímáním abstraktních a figurativních výjevů. Proč nás fascinuje pohled na realistické zobrazení a nebo naopak nekonkrétní výjev zachycený na plátně?

Druhé plány
Vybrané obrazy Theodora Pištěka můžeme vnímat jako prostor pro příběh, místo pro děj, který autor vtěsnal do malířského rámu. V praktické části programu se zaměříme na tak zvané druhé plány obrazu. Pokusíme se vytvořit vlastní příběhy s použitím postav nebo scén, které se objevují v pozadí Pištěkových maleb. Formou koláže, dokreslováním a domalováním tyto scény přeměníme na hlavní motivy našeho vyprávění. To, co je malé, nenápadné a skryté, přesuneme do centra dění, protože právě tyto části obrazu jsou často ty nejdůležitější.

Poznámka: K výstavě je také možné objednat komentovanou prohlídku (cca 45-60 min. nebo dle domluvy) bez edukačních aktivit.

Pro oba stupně ZŠ a střední školy

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 30. 9. dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova

Klíčové pojmy:
malba, malíř, instalace, kulisy, výtvarný námět

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Trantírková


Dům umění
Malinovského nám. 2
602 00 Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|109|101|92|98|92|56|94|112|108|36|109|103|96|109|96|38|93|117] / 731 656 858


Zavřít
Loading...